Odlehčovací služba pomáhá ulevit rodinám těžce nemocných

Karvinské sociální služby poskytují ve středisku v Závodní ulici tzv. odlehčovací pobytovou či denní službu pečujícím rodinám, které se starají o osoby se zdravotním postižením nebo již méně soběstačné seniory.

Zájem je velký, vytíženost téměř stoprocentní. Zastupitelé města podpořili dnes odlehčovací službu Centra pomoci Galaxie, která tu městskou doplní přímo v rodinách a bude fungovat v jiných (návazných) časech. Galaxie začne svou mobilní službu poskytovat od ledna 2018. Odlehčovací službu tedy budou moci klienti využít no-stop a budou si moci vybrat z více časů a rozhodnout se operativněji, zda věří své blízké do péče ve středisku sociálních služeb, nebo si zavolají pečovatelku k sobě domů.  

Podpora ze strany města bude 20% nákladů služby (tj. asi 15 000 korun ročně), další dotace na základě deklarace města může poskytnout kraj. Dnes přijatá tzv. deklarace spoluúčasti obce je nutnou zákonnou podmínkou, aby Galaxie mohla vůbec dostat na službu dotace.  

"Rodiny pečující o handicapované osoby nebo seniory mohou pohodlně využít nabídky našich městských sociálních služeb, konkrétně Denního centra a návazné odlehčovací služby v Závodní ulici v Karviné- Novém Městě. Tam kromě péče ve všední dny mohou rodiny své blízké předat do kvalifikované péče až na tři měsíce. Jsou tam schopni také pečovat o nemocné v době, kdy třeba čekají na přijetí do specializované péče v...
 

Klíčová slova: