Odbory a další organizace požadují víc peněz na zdravotnictví

ČT 24
-

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
A hezký večer taky ode mě. Přesně 5 minut po osmé připojuju hlavní témata dnešní Devadesátky. Odbory a další organizace požadují víc peněz na zdravotnictví, chtějí je získat z rezerv zdravotních pojišťoven. Výdaje by podle nich měly vzrůst z necelých 7 % na 9 % HDP. Upozorňují taky na nedostatek personálu, především sester. A odborářům vadí taky nedostatečný růst platů, pro příští rok chtějí zvýšit o 10 %. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ale mluví o maximálně 3 %, organizace proto chystají protesty. Podrobnosti chtějí sdělit na konci měsíce. Otevřeme ale i další téma. Zemědělci dál mohou dávat jed proti hrabošům pouze do nor. Pozastavení plošné aplikace totiž stále platí, dohodli se na tom zástupci ministerstva životního prostředí a zemědělství a také ekologů nebo ornitologů. Podle šéfa Zemědělského svazu Martina Pýchy je ale výsledek schůzky zklamání.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
České zdravotnictví je v krizi, varují zástupci odborů i lékaři. Po ministerstvu požadují navýšení příspěvků na péči a plošné zvýšení platů zdravotníků o 10 %. Peníze chtějí získat z rezerv zdravotních pojišťoven. Pokud jim ministerstvo zdravotnictví nevyhoví, plánují protestní kampaň. Šéf resortu Adam Vojtěch je ochotný přidat zaměstnancům zhruba 3 %. Uvolnit peníze z rezerv v takové výši, jak požadují odboráři, nehodlá.

Petr FIALA, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic
My říkáme, že dneska nachází druhá etapa pokusu o rušení nemocnic, tentokrát ne administrativního, ale ekonomického. Jejich postupné rušení. To co čtete v médiích o osudech nemocnice Sušice, Rumburk, Frýdlant je pouze špička ledovce. V každém kraji najdete několik nemocnic, které mají podobnou situaci a mohl by je čekat i podobný osud.

Dagmar ŽITNÍKOVÁ, předsedkyně, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče
Na předcházejících tiskových konferencích jsme opakovaně sdělovali, že v nemocnicích chybí tisíce zdravotníků. Víte, že podle statistických údajů tam chybí skoro 5500 sester, 3000 lékařů, tisíce ošetřovatelek. Všechno za situace, kdy v podstatě na účtech zdravotních pojišťoven jsou finanční prostředky, které by mohly nějakým způsobem těm nemocnicím pomoci.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
My přidáváme celému zdravotnictví v tomto roce i v příštím roce. My počítáme, že do zdravotnictví v příštím roce půjde navíc 24 miliard korun, v tomto roce je to zhruba stejná částka, takže zdravotnictví roste, rostou všechny segmenty a bude růst i v tom následujícím roce. Je třeba říci, že roste čím dál tím více, protože v předchozím roce, v roce 2018, šlo na péči zhruba 20 miliard korun. V tomto roce 24, v příštím roce 24 miliard a je to stále navíc, takže myslím si, že tady neplatí určitě ta teze, že by do zdravotnictví šlo méně peněz. Naopak, jde tam čím dál tím více peněz.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Pojďme v debatě pokračovat taky v dnešní Devadesátce. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, vítám vás, dobrý večer.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
A taky předseda Lékařského odborového klubu Martin Engel, i vás vítám, dobrý večer.

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Dobrý večer vám i divákům.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Tvrdíte, že ale zdravotnictví je v krizi. Pojďme pojmenovat tři hlavní symptomy této krize.

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Tak první je personální krize a ta je jasně doložitelná. Už jste tady ty čísla slyšeli, to znamená, jestliže chybí kolem 4-5000 sester a přes 3000 lékařů, tak to si myslím, že je zásadně vážná situace. To je jedna věc. Druhá - samozřejmě chybí finanční prostředky a to chybí především na to, aby se ty stavy zaměstnanců mohly posílit. A třetí - samozřejmě je tam špatný pracovní prostředí, protože ty zaměstnanci jsou extrémně přetížení, můžou udělat chybu a tak dále. A samozřejmě mají tendenci hodně z nich si hledat prostě tu cestu někde snáž, ať už v zahraničí nebo v primární sféře a tak dále, takže ty kolektivy opravdu jako trpí těmi odchody.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Je, pane ministře, české zdravotnictví v krizi? Připustíte to?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Já si nemyslím, že v krizi, to, co říká pan předseda Engel, tak to už tvrdí tak 10 let, možná co je ve funkci. Já tady mám článek z roku 2015, kde se vyjadřuje podobně, takže tam je to jedno...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Možná to svědčí o tom, že situace se nelepší?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
...je to jedno, jestli ministr napravo, nebo nalevo, ale zdravotnictví je stále v krizi. Já si myslím, že skutečně zdravotnictví má své problémy, nebo ta situace není ideální, já jsem nikdy to ani neříkal, že je nějak růžová. Ale říkat, že je permanentně v krizi, to tak zkrátka není. Myslím si, že na těch datech se ukazuje, že naopak ta situace se začíná zlepšovat jak z hlediska finančního ohodnocení, tak hlediska personální stabilizace. A to, co říkal pan předseda Engel, je samozřejmě hloupost, protože představa, že navýšíme peníze a najednou z roku na rok bude tady dostatek sester a dostatek lékařů, to je samozřejmě naprosto nereálné.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Rozebereme to, dobrá. Pokud tedy podle vás české zdravotnictví v krizi není, tak jak si vysvětlujete, že 13 odborových i jiných svazů bylo schopno se domluvit na vytvoření společné platformy a jedním hlasem bijí na poplach?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Ale pak tady máme 12 segmentů, které se dohodly v rámci dohodovacího řízení, jsou to zdravotnické záchranné služby, praktičtí lékaři a tak dále, tak bych mohl je všechny vyjmenovat. A ti všichni se dohodli a ty všichni souhlasí s navýšením úhrad tak, jak v příštím roce bude. A je třeba si připomenout také, že pokud jde o nemocnice, tak jediná Asociace českých a moravských nemocnic se nedohodla, další tři asociace souhlasily s tím nárůstem úhrad tak, jak je v příštím roce. Takže já to spíš beru jako takový kolorit ze strany odborů, kteří takto tlačí vlastně každý rok a každý rok mají tyto ultimativní požadavky.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Pokud byste si kladl otázku, čemu to má sloužit, tak jak si to vysvětlujete?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Jak říkám, je to každoroční záležitost, kdy takto vlastně se snaží nějakým mediálním tlakem, lobbingem si vynutit navýšení peněz. Přitom ta situace je taková, že skutečně do zdravotnictví půjde více peněz. Já jsem o tom hovořil, 24 miliard korun navíc, do nemocnic 14 miliard liber, což je ještě více než v tomto roce, takže já skutečně si nemyslím, že čelíme nějakým zásadním omezením finančních prostředků do zdravotnictví, naopak.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Je to jenom lobbistická platforma, pane Engele?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Mě urážejí samozřejmě slova pana ministra, že je něco hloupý a tak dále, takže jestli se chce vůči mně vymezovat takto, tak já ty jeho výroky budu jako následně peprně hodnotit. Zda rovněž to, že něco říkám už 4 roky, tak jak tam doložil, čili ne žádnejch 18 nebo 15, ale 4, tak je to pravda. Jedině jsme se lišili v tom, že politici dlouho to bagatelizovali kromě pana ministra, který to bagatelizuje jako jediný ještě dosud. Všichni ostatní už z této rétoriky upustili, už připouštěli a už dneska nenajdete nikoho, kdo by pochyboval o tom, že je personální krize a že ty nemocnice jsou skutečně vylidněné. A je smutný, že pan ministr se spokojuje s tím, že permanentní zajištění čtyřiadvacetihodinové dostupnosti nemocniční péče je řešeno protizákonným způsobem. Jestliže jsme v civilizovaným světě, jakože věřím, že Evropa 21. století a Evropská unie je, tak mě zaráží, že pan ministr vůbec na tento problém nereaguje a myslí si, že to takhle půjde do nekonečna.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Ano, ale nechme si, prosím, ty dílčí články toho problému na později. Ještě jedna věc mě zajímá v úvodu. Dnes odpoledne jste řekl: v nemocnicích se stále masivně porušuje zákon, to je narážka na ty přesčasy, falšují se výkazy práce a páchají se další podvody. Zajímá mě, co znamená v tom kontextu to slovo masivně?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
No to znamená, že samozřejmě najdeme nemocnici nebo určité oddělení, kde s tím třeba extrémní problém nemají, ale v drtivé většině nemocnic a na drtivé většině oddělení nebo klinik, jak tomu budeme říkat, prostě tyhle ty vážné problémy existují.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
No a ty další podvody, to je co?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
No ne, ty podvody spočívají v tom, že aby nebyl problém s výkaznictvím, tak taky někde se to děje tak, že existují dvoje výkazy, jeden skutečně udělaný práce a druhý, který prostě neodpovídá tý realitě, ale ten se posílá jakoby za zaměstnavatele prostě na to centrální úložiště, takže tam potom chybí ty skutečný data o tom, jak ten problém je hluboký a co se děje. A na dokreslení vám to můžu vysvětlit proto, protože ÚZIS, který věřím, že pracuje s těmi údaji, které dostane, jak nejlíp umí, tak tam vykazuje, že ze základního platu máte 50 % příjmů, ale z přesčasů jen 10, přestože to je de facto půl na půl, a těch zbylých 40 je vykazováno jako úplně jiná činnost, jako odměny za něco, jako tohle, to prostě tak je.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Taky ředitel ústavu říká, že ta personální krize se začíná v určitých segmentech hladce zmírňovat, ale dostaneme se k tomu. Dobrá, pokud tvrdíte, dějí se podvody, kolik trestních oznámení jste podali?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Dobře, já jsem samozřejmě žádný trestní oznámení nepodal, protože se snažíme spíš apelovat na ty ředitele, aby se nebáli vykázat...

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
/nesrozumitelné/ připustit, že existuje něco jako oznamovací povinnost?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Dobře, já jsem si nikdy nezakládal na tom, že jsem byl nějakej /nesrozumitelné/, že jsem svým životem chodil a prostě rozdával trestní oznámení a podobně.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
A trváte tedy na tom označení podvod, což je trestný čin?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
No podvod, samozřejmě je to podvod, protože to neodpovídá skutečnosti, ano.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Pane ministře, víte o tom?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
V prvé řadě bych se chtěl omluvit za to slovo hloupost, možná to nebylo úplně korektní, možná to spíše mělo znít, že to je nereálné, ta představa. To, jestli  někde může docházet k nějakým problémům, samozřejmě já nemohu úplně vyloučit. Jak jste správně říkal, myslím před chvilkou, nebo zaznělo to, že máme tady 154 nemocnic, další nemocnice následné péče, nemyslím si že to je nějaká masivní otázka.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
To, jestli někde /nesrozumitelné/ falšují pracovní výkazy pro to, aby to vycházelo, zneklidňuje vás to?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Tak určitě to není v pořádku, pokud se to někde děje. Ale správně bylo řečeno, pokud se to někde děje, tak je třeba dát v tomto směru podnět a řešit to. Ale myslím si, že pokud se to děje, tak to není nic masivního, je to spíše otázka nějakých individuálních pochybení.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
To prošetření, myslím tím vnitroresortní prošetření, alespoň ve státních nemocnicích, můžete přeci zadat i vy?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Tak nemyslím si, že to je věc skutečně našich nemocnic, ale já jsem zatím nedostal žádný konkrétní podnět, že by k tomu někde docházelo. Myslím si, že je to spíše otázka možná na jiné orgány. Ale já si nemyslím, že to je skutečně nějaká masivní záležitost, byť nějaké individuální pochybení nikdy nemůže člověk vyloučit.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Jenom, prosím, jednou větou. Týká se to i fakultních nemocnic?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Já si myslím, že se to děje i tam. Ale co chci říct, já místo trestních oznámení jsem vždycky apeloval na ty zaměstnance, o kterých jsem se dověděl, že existují dvojí výkazy, aby si ručili za to, že prostě je platnej jenom ten jeden reálnej. Já vím, že ředitel neumí prostě se vejít do 416 hodin při nepřetržitý péči, já to chápu. Ale na druhou stranu, proč ještě to kamuflovat? Jako ať se prokáže hloubka toho problému a pak se najde určitě líp řešení, než když ho budem bagatelizovat a tvářit se, že ten problém je menší, než je. To ještě nikdy žádnej problém nevyřešilo.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
A jak na tom české zdravotnictví finančně? Na zdravotní péči míří v současnosti na celých 7 % HDP. Odbory přitom žádají, aby se podíl zvýšil na 9 % hrubého domácího produktu. Pomoct by tomu měly takzvané rezervní fondy zdravotních pojišťoven, ty mají na účtech momentálně 55 miliard korun. Ukládat si peníze na horší časy ukládá pojišťovnám zákon. Vůbec nejvíc peněz mají na účtech Všeobecná zdravotní pojišťovna a taky Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, které mají dohromady taky nejvíc klientů. No a právě z rezerv pojišťoven teď chtějí odbory ukrojit a peníze přesměrovat na platy ve zdravotnictví, 25 z celkových 55 miliard korun. Peníze do systému zdravotního pojištění přicházejí zejména z odvodů z výdělků zaměstnanců a podnikatelů na zdravotní pojištění. Za seniory, za děti, nezaměstnané, studenty či vězně se pojistné platí ze státního rozpočtu. Loni přišlo pojišťovnám víc peněz, než se očekávalo, systém tak skončil 14,5 miliardy korun v plusu. Výdaje byly necelých 292 miliardy, příjmy vzrostly na 306 miliard. No a když se výdaje na zdravotní péči rozpočítají na jednotlivce, přesahuje průměrný roční výdaj pojišťoven za pojištěnce 28 000 Kč, přičemž platí, že za pacienta platí 86 % výdajů stát a 14 % si potom platí Češi za svého, například ošetření u zubaře nebo volně prodejné léky. Stát by měl tedy podle vás do zdravotnictví posílat 9 % hrubého domácího produktu? V současné době, připomeňme, je to tedy necelých 7 %. Není to naprosto nereálný požadavek v době, kdy se ekonomika, a to si přiznejme, začíná zadýchávat?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Jenže, pane redaktore, mně je líto, ale o tom, že je potřeba zvýšit prostě  ten objem peněz v porovnání s HDP, už máme několik let. A mrzí mě, že pan ministr tady dostal studii OECD a tak dále, všichni doporučovali úplně stejně. A já víc než OECD bych se chtěl řídit Evropskou unií, protože k tý máme blíž. Já tady jako nechci prostě se s Mexikem a Chile nějakým způsobem porovnávat, já bych se chtěl porovnat se sousedními zeměmi. A prostě musí říct, že je to ostuda, pan ministr má totiž jedinečnou možnost, která tady po skoro mém působení v čele odborů nebyla, aby ministr zdravotnictví, ministryně financí nebo prostě ministr financí a premiér byli jedný strany a mohly tomu a navíc teda ještě v době ekonomické prosperity. A já se chci dotknout ještě jenom toho čísla, ono to totiž není už jenom 6,8, protože když si představíte, že na těch účtech leží těch 55 miliard, tak to je jedno procento, takže my jsme na nějakým 5,8, a to už je hluboko pod udržitelnou mez zdravotnictví.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Proč vám nestačí ten nominální nárůst, který je prokazatelný? 24 v letošním roce, 24 miliardy pro příští rok, loni 20 miliard. Proč to nestačí, když nominálně to je růst?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Pane redaktore, ta odpověď je poměrně velice snadná, protože my dneska nejsme v takovým stavu, aby se to dalo jenom kosmeticky upravovat. Kdyby ten systém byl nastaven správně, a to už od toho, kdo kolik platí, a pak co se s tím děje, tak samozřejmě byste měl pravdu asi, že tohleto číslo by mohlo dostačovat. Ale jestliže tady, a byl kvantifikován ten dluh, ale to samozřejmě pan ministr zdědil, to já zase chci být fér, to není jako jeho záležitost, to bylo za ministra financí Kalouska a tak dále, že jo, kdy se to škrtilo, když ten stát přestal fungovat skoro jako stát, takže tam vznikly prostě ještě další sekundární dluhy, takže ten systém přišel s obrovským dluhem a pak prostě meziroční nárůst 20 miliard prostě nemůže ten zděděný dluh prostě vyřešit. Ale je potřeba si to pojmenovat po pravdě, všecky ty statistiky to říkají a nám se povedlo v době ekonomické prosperity podíl těch procent snížit. A, pane redaktore, ještě nejhorší věci je jedna, že my tady mluvíme o porovnávání procent, ale teď si pojďme říct, z jakého čísla. A náš hrubý domácí produkt patří k jedněm z nejnižších v Evropský unii. Neboli absolutně je ten deficit ještě větší.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Dobrá, nechme zareagovat pana ministra. Já jsem v úvodu říkal, ekonomika  se začíná zadýchávat, nicméně máme za sebou hned několik tučných let, tak není opravdu ostuda, že se ani v době ekonomické prosperity nepodařilo zvednout výdaje na zdravotnictví na průměr zemí OECD, tedy tam, kam bychom měli směřovat?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Tak za prvé je třeba říci, že těch 5,8 % HDP, to si myslím, že je spíš nějaký takový výpočet od stolu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Dobře, ale ten rozdíl jasný. 9 průměr OECD, 6,8 u nás. Proč ne 9 %?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Tak 6,8 někdy v roce 2016.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Kolik je to tedy v současnosti?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
To to nemáme samozřejmě, ty informace vždycky se získávají až zpětně, protože ono se do toho nepočítá pouze výdaje veřejného zdravotního pojištění, ale samozřejmě veškeré dotace, které dávají kraje, města, investice a tak dále, takže ono v reálu je to samozřejmě více peněz a vždy je to trošku se zpožděním, tak to bohužel je.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Nicméně asi ani se zpožděním to nebude oněch požadovaných 9 %. Tak opakuji otázku, proč ne?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Pravděpodobně nikoliv, ale já tam vidím, ten reálný stav je takový, že HDP se zvyšuje samozřejmě a tím roste, i když ten podíl je třeba nižší, tak nominálně právě ty peníze do toho systému rostou. A nerostly tak nikdy v historii, to je třeba si uvědomit, že tak, jak rostou dnes peníze do zdravotnictví, nerostly nikdy v historii. 24 miliard každý rok.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Pane ministře, když tedy rostou, jak tvrdíte, tedy to nominální číslo roste, tak zkuste odhadnout, kde jsme tedy v tuto chvíli v tom podílu HDP, té částky, která směřuje do zdravotnictví? Když se pohybujeme někde mezi 7 a 9 procenty, jsme blíže těm 9 %, nebo jsme blíže těm 7 %?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Byl by to skutečně jenom čirý odhad, myslím si, že jsme někde kolem 7,5 %, ono se to tak nějak pohybuje zhruba, ale myslím si, že to by byl pouze výstřel. Je třeba skutečně se na to podívat komplexně. Já se opravdu dívám na ty výdaje nominální, a to je, myslím, to relevantní číslo, protože podíl HDP samozřejmě něco značí, já neříkám, že nikoliv, já bych si také přál, aby do zdravotnictví šlo ještě více peněz, to je jasné. Na druhou stranu všechny státy čelí tomu, že potřebují více peněz do zdravotnictví. Ale důležité je, kolik do toho zdravotnictví reálně jde peněz. A skutečně do zdravotnictví jde peněz nejvíce v historii, a to je objektivní fakt.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Řekněte mi ještě, kdy je reálné, že by Česká republika mohla do zdravotnictví vydávat onen průměr? Je to jenom průměr toho, co vydávají země OECD, tedy těch 9 %.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Myslím si, že to skutečně otázka let, nejde to vyřešit z roku na rok bezesporu. To si myslím, že pan předseda velmi dobře ví, že ty 2 % HDP jsou poměrně vysoká částka, to jsou skutečně desítky miliard, možná až někde ke stem miliardám korun, takže to nejde vyřešit z roku na rok a je to o nějakém vývoji. A je důležité, aby tam ty peníze šly, a oni tam reálně jdou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Tak teď pojďme, prosím, k těm rezervním fondům zdravotních pojišťoven. Vy chcete, aby pojišťovny rozpouštěly ty rezervní fondy rychleji, konkrétně aby na mzdy a platy šlo o 25 miliard z rezervních fondů, kde je v současné době 55 miliard. Není to riskantní? Znovu se vracím k té tezi - ekonomika se začíná zadýchávat, čeká nás zřejmě v rámci ekonomického cyklu ekonomická krize, tak není teď přesně ten moment, kdy by naopak pojišťovny měly zvyšovat to penzum peněz v rezervních fondech na špatné časy? Mimochodem za ministra zdravotnictví Julínka se tak stalo a zdravotnictví bylo jedinou oblastí, které nemělo tak zásadní problémy v době ekonomické krize.

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Pane redaktore, na to jsou dvě možné odpovědi. Buď to, že akceptují, co říkáte, ale pak si položím otázku, kdo řekne pacientům, že se bude šetřit na horší časy, že se bude dělat míň věcí a že se budou saturovat i ty nemocnice. Já se ptám, když pojišťovny si střádají na horší časy, jaký mechanismus mají zvolit nemocnice? Protože zatím platí, kdo vezme za kliku, musí být ošetřen, krize nekrize a prostě tak.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Proč by tedy v době krize černého Petra měly mít právě pojišťovny? Proč by ten problém měl zůstat právě u pojišťoven?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Ne, my si nerozumíme. Já nechci, aby zůstal nějakej černej Petr pojišťovnám, já vás jenom chci upozornit, že ten rezervní fond, tak jak to tady bylo, má tvořit 1,5 %, to není 60 miliard jako jo, čili ty se tam saturují prostě z mýho pohledu, jestli protizákonně, já nejsem právník, ale prostě tahle situace není správná. My máme, dovolte, já to dokončím, my máme takzvaný fondový systém. A průběžný, to je důležitý slovo, tam o tezauraci peněz prostě meziročně 14 milionů, 15, 20 nakumulovanejch na 60. Já řeknu, když to tady už pan ministr vzpomínal, jak jsem dlouho ve funkci, tak já podobnou situaci znám z roku 2006. A nemáte pravdu v tom, že to bylo proto, aby tam byly peníze na horší časy, ale v tý době se jasně mluvilo o privatizaci zdravotních pojišťoven po vzoru Slovenska, to byl ten důvod.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Jakou roli to posléze odehrálo? Mimochodem, z čeho plyne, z jakého ustanovení, že v těch rezervních fondech má být jen a pouze to procento a půl. Že pokud tam více, tak je to protizákonné? Z čeho to plyne? To je teze, se kterou přišel tedy prezident České lékařské komory pan Kubek, že to je protizákonné. Zajímá mě, z čeho to plyne? Jestli to náhodou není minimální minimální hladina?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
To právě to slovo tam chtějí vložit, aby si obhájili ty saturace těch peněz. To slovo tam není. Tam je 1,5 %, jo, a o tom je ten problém. Že přeci já jako si vážím toho, že tady pan ministr předstírá, jaký je dobrý hospodář, ale přeci na druhou stranu pochopte to, každej si to vztáhněte třeba na svou rodinu, je možný prostě, pokud se vám teď něco hroutí a vy budete říkat, že prostě si nikdo nic nekoupí, protože může přijít ještě horší stav, tak je potřeba se potom o tom pobavit a prostě zasaturovat. Já jenom zase chci tady u laiků vyvrátit to, že jsme extra zasaturovaní. Kdyby se skutečně s tím pojišťovnickým systémem něco velkého stalo, tak to asi na měsíc provozu, jo. Čili to skutečně není, jakože přežijete dvouletou krizi nebo já nevím jakou.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Takže je výhodnější ještě zmenšit tu rezervu?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Já si prostě myslím, že jestliže jsme schopný prokázat, co všechno je potřeba, aby ten systém mohl fungovat alespoň tak, jak funguje, tak je potřeba se na to podívat a tam ty prostředky teďko dát a neřešit teď tady, co bude za 2 za 3 roky. Dobře taky se můžeme dočkat toho, že už to potom ty peníze ani nevyřešej.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Samozřejmě taky můžeme mluvit o efektivitě vynaložení těch peněz, ale budeme o tom ještě mluvit. Pana ministře, Ondřeje zajímá, k čemu a proč leží na účtech pojišťoven tak vysoké rezervy? A jak se ty uložené peníze úročí, aby neztrácely hodnotu o inflaci?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Tak začnu od konce té otázky. Minulá vláda schválila, že peníze zdravotních pojišťoven jsou součástí státního cash flow, to znamená jsou v takzvaném cash poolingu, jsou součástí státní pokladny, to znamená, není to tak, že leží někde na účtech nějakých komerčních bank, ale leží u České národní banky.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Dobrá. A k čemu 55 miliard?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
No já bych navázal na to, co říkal pan předseda Engel. On říká, že ho nezajímá, co bude za 2 za 3 roky, ale mě to samozřejmě musí zajímat, protože my se musíme skutečně ten systém dívat z nějaké střednědobé udržitelnosti. A je prostě faktem, že ty rezervy, ony nejsou jenom na tom rezervním fondu, ony jsou na tom základním fondu zdravotní péče, to je trošku odbornější otázka, z čeho se skutečně platí zdravotní péče. A ty rezervy nikam nezmizí, to jsou peníze, které jsou určené na zdravotní péči. Pojišťovny nejsou žádné ziskové subjekty, oni je nemohou nikam vyvézt, oni je použijí pouze na zdravotní péči. A pokud skutečně nastane třeba nějaká stagnace nebo zmírnění výběru pojistného, který teď velmi dobrý, tak přesně tyto peníze pak půjdou na platy, půjdou do nemocnic, a pokud tam nebudou, tak bude skutečně velký problém. A pak budem muset možná říci lékařům sestrám, že třeba snížíme platy, a to si myslím, že není dobře.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
A proč pojišťovny porušují zákon, když v těch rezervních fondech je, tedy více než to 1 a půl procento částky vydané na tom pojistném za poslední 3 roky.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Oni neporušují zákon to je to pan prezidenta. /nesrozumitelné/ Znovu říkám je rezervní fond a pak je základní fond zdravotní péče, kde většina těch peněz to jsou peníze to je to gró těch peněz, které jsou určeny na zdravotní péči a je třeba si uvědomit, že to nejsou nějaké peníze, které jsou tam nějak fixovány.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Já tomu rozumím, pane ministře já se snažím dobrat toho toho, zda skutečně zákon říká, že penzum peněz v tom dvojím typu fondů, promiňte říkejme jim rezervní.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Ale to není pravda, protože rezervní má 1,5 procenta u toho základního fondu zdravotní péče, tak to je hrazena péče

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Takže ona není žádná /nesrozumitelné/ a půl zbytek peněz v tom základním a tím neporušujete zákon. Tak co tomu říkáte?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Říkám jedinou věc, že ten systém je Braný jako průběžný a ty peníze, který jsou v tom kontě základního fondu mají být daný do systému.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
To také jsou a budou.

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Nejsou protože jste teď připustil, že tam leží 60 miliard, takže to není pravda. A druhá věc je neříkejte pane ministře, že jsem řekl, že mě nezajímá co bude za 2 roky já jsem jenom řekl, že pro mě je teď důležitý, když ten systém krvácí mu pomoct. Já jsem neřekl, že je mi budoucnost lhostejná, když jsem starší než vy tak přesto jako my budoucnost lhostejná rozhodně není.

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Necháme stručně zareagovat pana ministra.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
To je otázka, jak tu budoucnost pak zajistíme pokud rozpustíme polovinu rezerv v jednom roce. Tak pak samozřejmě rezervy musí být odněkud doplněny, odkud budou plněny to už úplně neříkáte a pak to jsem, že povede ke kolapsu zdravotnictví a skutečně je třeba říci, že ty peníze oni nejsou fixovány, protože například v současném roce ještě nejsou do těch úhrad promítnuty vlastně nárůsty. Nemocnice velmi stručně řečeno jsou placeny takzvanými zálohami a ty zálohy za ještě nebyly navýšeny. To znamená na konci roku určitě tam bude méně peněz, než tam je v té současné době.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Tak opusťme pánové, prosím, tyto jemné niance. Pojďme pokročit dál. Zaměstnancům státních nemocnic by se podle odborů mělo přilepšit plošně o desetinu. To je mimo jiné požadavek, který byl zveřejněn dnes. Podporují to taky vládní sociální demokraté s tím ale nesouhlasí ministerstvo zdravotnictví, která spadá pod hnutí ANO. A šéf resortu náš dnešní host Adam Vojtěch původně v dubnu mluvil o pětiprocentním zvýšení platů teď svůj plán snížil asi o 2 procentním body s tím, že v minulých letech rostly výdělky lékařů a sester dostatečně. Teď na místě, aby nemocnice investovaly spíš do svého vybavení. Průměrný plat lékařů přitom už teď výrazně převyšuje průměrnou mzdu v Česku, a to i přesto, že se loni přehoupla přes 30 000 Kč měsíčně. Doktoři berou 2 a půl krát tolik za poslední 2 roky jejich platy vzrostly skoro o 11 000 i sestry mají v průměru vyšší plat zhruba o 10 000 než je průměrná mzda. Po poklesu v letech 2012  a 2013 odměny ve zdravotnictví postupně rostou, vůbec nejvíc šly nahoru mezi lety 2016 - 17. Rozdílné platy ale mají lékaři různých nemocnicích i v závislosti na pracovních zkušenostech, roli hrají taky přesčasy.

reportérka
Medicínu dostudoval před čtyřmi lety, teď pracuje Jan Přáda na gynekologicko-porodnickém oddělení.

Jan PŘÁDA, lékař, Gynekologicko-porodnická klinika
Všechno funguje jak má, super. Co jizvička? Podíval bych se.

reportérka
Nástupní tabulkový plat měl tehdy kolem 25 000 hrubého dnes bere zhruba dvojnásobek jsou v tom i služby navíc a přesčasy.

Jan PŘÁDA, lékař, Gynekologicko-porodnická klinika
Musíme brát tak, že to není rozhodně ze 40 hodinovou pracovní dobu. A taky se musíme uvědomit, že to je opravdu fyzicky i psychicky vyčerpávající.

reportérka
Průměrný plat lékaře ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze letos vystoupal na zhruba 82 000, sestry berou kolem 47 000.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
A teď konkrétní příklad podle čísel Ministerstva zdravotnictví měl nastupující lékař bez atestace ve Vinohradské nemocnice v Praze průměrný plat 60 000 Kč. Po absolvování několikaleté atestace se potom částka může dostat skoro až o 40 000 výš. Čísla se ale výrazně liší u jednotlivých nemocnic třeba Motole si lékař s atestací může vydělat zhruba 88 000 Kč. Zástupci politických stran říkají, že je možné část peněz z rezervních fondů pojišťoven rozpustit. Neshodují se ale na výši a ani na případném směřování financí.

Soňa MARKOVÁ, stranická expertka na zdravotnictví, KSČM
Já se domnívám, že tady by měli přece jenom trošičku opatrní, protože když se vrátíme zpátky v čase to znamená do roku 2009, tak tam rezervy, které zdravotní pojišťovny měly a v té době byly vyšší než dnes se rozpustily během jednoho roku. A musíme si uvědomit, že pokud jenom nezaměstnanost stoupne třeba jedno procento tak už ten systém přichází o 6 miliard, a to jsou peníze, které jsou důležité pro to, aby se nám dařilo zajišťovat zdravotní péči i do budoucna.

Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ, místopředsedkyně /ČSSD/
Je to 1 balík peněz který, který dneska v současné chvíli je na účtech zdravotních pojišťoven, ale není u lidí, kteří tu péči potřebují, a když se podíváte na případy teďka z regionu, kdy samy kraje dotují své zařízení nedostanou od státu ani korunu ačkoliv, ačkoliv zajišťují péči pro své občany v rámci svého regionu, tak si myslím, že ta částka skutečně jako velmi nízko.

Zbyněk STANJURA, předseda poslaneckého klubu /ODS/
My bychom přidávali jiným způsobem já si myslím, že lepší, když ty platy zvyšujou ředitelé nemocnic. Ministerstvo se stará pouze státní nemocnice nicméně máme taky krajské nemocnice, některé městské nemocnice nebo soukromé. A tam je to běžné že, že to vlastně řeší ti ředitelé zejména v těch soukromých nemocnic, že určitě lepší cesta, aby to řešil management než tarify přidávat všem stejně. Nebudou takové příjmy státního rozpočtu, aby si mohl dovolit kterýkoliv resort zvyšovat tarifní platy o 10 %.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Tak pojďme pane ministře, k tomu zvyšování platů a 3 %, respektive 2 až 3 % vaše poslední slovo.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Tak vychází to z návrhu Ministerstva financí o růstu ostatních státních zaměstnanců a debaty se samotnými nemocnicemi a je vlastně, tak jak proběhlo dohovací řízení. Takže, ale je třeba říci, že skutečně to je nárůst do základů, do tarifů. My na datech, která máme k dispozici víme, že v konečném důsledku ty nárůsty jsou vyšší.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Dobrá, takže /nesrozumitelné/ tři procenta do základu do tarifů více ne?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Ano, tak to bude bude můj návrh s tím, že samozřejmě pokud je v některé nemocnici rozhodnou navýšit peníze lékařům a sestrám tak v tom budu mít prostředky.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Proč jste v dubnu mluvil o pěti procentech a teď o 3. Co vás přimělo změnit nebo korigovat názor.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Tak to byla ještě doba, kdy neprobíhá právě to dohodovací řízení o úhradách na příští rok, neproběhla debata s nemocnicemi, které samy indikovaly skutečně tento nárůst považuji v tuto chvíli za maximálně možný s tím, že ale samozřejmě jsou připraveni řešit situaci individuálně pokud někde mají problémy se sestrami navýší sestrám pokud s lékaři lékařům. Ale samozřejmě řada nemocnic a ředitelů nemocnic indikuje, že potřebuje také investovat rozvoje.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Nepochopil jsem, co se změnilo od dubna, o 5 % teď říkáte 3 připomínám, že to zřejmě bude problém u koaličního partnera ČSSD, který stále mluví o tom dokonce o 10 %. Tak proč pouze 3, když jste mluvil o pěti, ČSSD mluví o 10.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Říkám byl to v dubnu před takzvaným dohodovacím řízení o úhradách, které proběhlo v červnu, kdy jsme už věděli samozřejmě, jaké jsou nějaké možnosti systému růstu, kdy jsme samozřejmě už debatovali také s těmi samotnými nemocnicemi. Znovu říkám, které deklarují, že potřebují skutečně investovat do rozvoje a že ten nárůst kolem těch dvou až tří procent považuji v tuto chvíli do základu za maximální možný.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Pokud vznikne koaliční problém o výši nárůstu platů jste ochotný ustoupit, když  ČSSD bude trvat na 10 % jste ochotný jít na kompromis?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Myslím si, že to bude ještě debatovat, ale budu argumentovat tím, jaká jsou data aktuální, jak se platy skutečně navyšovali v těch předchozích letech i v tomto.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Jistě asi víte, jaký problém mají sociální demokrati s podobou rozpočtu, že první verzi rozpočtu pro ně nehlasovali na vládě, tak ptám se znovu a pokud sociální demokrati budou trvat na tom, aby se platy zvedly o 10 %, jak se k tomu postavíte.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Já nebudu s tímto souhlasit, protože si myslím, že to není v tuto chvíli správná cesta. Tím neříkám, že nepřeji zdravotníkům vyšší platy, ale je nutné to skutečně nechat více na samotných nemocnicích.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Bude to problém? Jste připraven na to, že právě o zvyšování platů budete s ČSSD diskutovat?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
My jsme o tom diskutovali kolegy z ČSSD, já jsem tu argumentaci jim dal na stůl v té chvíli jsem vycházel z toho, že v zásadě souhlasí s tím argumenty, které předkládám. Je to zhruba 2 měsíce zpátky teď najednou slyším v médiích něco jiného. Ale asi debata určitě se povede a dostanu skutečně je to o argumentech, kdy si myslím, že v současné chvíli, a to neříkám, že ten nárůst byl dostatečný smysl to slovo neřekl já jsem řekl, že skutečně v těch posledních letech; veškeré peníze, které šly do nemocnic, šly na nárůst platů a že musíme se také zaměřit na rozvoj nemocnic.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Dobře počkáme co přinese září a případná další jednání. Pane předsedo, průměrný plat lékařů ve státních nemocnicích vzrostly o víc než 11 000 Kč v letech 2016 až 2018 na 86 000 zdravotní sestry tam poskočil o 8,5 tisice na 43 000, to je málo?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Podívejte se, je to samozřejmě ta hra s těmi průměry, ale já jenom ještě jednu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Promiňte, neodpověděl jste mi, je to málo?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Já vám samozřejmě odpovím, jestli můžu jenom panu ministrovi, takže já čtu to jeho snížení z pěti na 3 jako trest za to, že nedošlo k dohodě v segmentu nemocnic, to jenom krátká zpráva. A pokud jste se ptal tak já chci jenom se k tomu dostanu, tak že v roce 2011 jsem podepsal memorandum s panem doc. Hegerem tehdejším ministrem zdravotnictví o nápravě poměrů ve zdravotnictví, kde mzdovým ustanovení bylo, že nástupní plat lékaře bude jedenapůlnásobek průměrné mzdy v zemi, a proto nejzkušenějšího, že to bude trojnásobek. A když se dneska podíváte na tu realitu, takže taková, protože nechci se bavit o těchto průměrech, který jsou zatížený 150, 200 přesčasovými hodinami měsíčně. To nevypovídá nic o tom, jaká je skutečná mzda lékaře.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Tak to prosím, zkuste očistit.

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Teď vám to chci říct, že je zhruba poloviční, jestliže lékař pracuje přes 300 hodin a máte základní fond pracovní doby 170 tak máte prakticky 2 úvazky a za ty prostě jsou pak tady ty čísla, ale znovu říkám pojďme se bavit o základních platech. A tam chci říct, že vůči tomu memorandu podepsanému v roce 11 je tam dluh 12 000 u mladého lékaře měsíčně a 20 000 u těch nejzkušenějších.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Diváka Ondřeje zajímá respektive ptá se, neměly by se lékařské odbory držet ekonomické realitě státu? Jste přesvědčen o tom, že se držíte tak já zdravím státu?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Odpovím teď veřejně všem, který by se ptali tady na tuto stejný, čili já jsem přesvědčenej, že my se v ekonomický realitě státu držíme, protože chudší státy dávají třeba na zdravotnictví víc, takže to jenom o politický prioritě, kdo si, jak myslí, že ta situace je potřeba řešit, takže a teď jste slyšel, že prostě na účtech pojišťoven ty peníze potřebný pro to rozběhnutí jsou, takže já si myslím, že jsem žádný ekonomický parametry.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
A ten zbytek si necháme, prosím na později. Pane ministře, stále trváte na tom, že platy průměrné platy českých lékařů zdravotníků jsou srovnatelné s těmi německými? Což tady byl váš výrok, který nadzdvihl a lékařské odbory.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
To byl výrok Ústavu zdravotnických formací a statistiky, který vycházel se statistiky Eurostatu a srovnal skutečně ty průměry, ale v porovnání, nikoliv  tom nominálním, ale v porovnání průměrné mzdě tam to bylo skutečně dáno ve vztahu k průměrné mzdy v jednotlivých státech, a tak toto vychází a jsou to skutečně statistiky Eurostatu to není můj výmysl. Ale samozřejmě, pokud se bavíme o nominální částce, tak ta čísla jsou jiná.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Dobře děkuju za vysvětlení. Teď míříme za dalším hostem dnešní devadesátky už několikrát zmiňovaný bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger, zdravím vás, dobrý večer. Odboráři mluví o krizi také o tom, že by ministr měl pocítit, jak se chová k lékařům, jak moc vám ta rétorika, ta situace připomíná roky 2010 a 2011? Vy jste byl ministrem a odbory spustily akci Děkujeme odcházíme.

Leoš HEGER, bývalý ministr zdravotnictví, TOP 09
Já tu debatu poslouchám skoro od začátku. Musím říct, že každá strana má trošku svoji pravdu. Ale některé zcela zásadní věci tady opravdu ještě dnes mě nezazněly. A my jsme s panem ministrem Vojtěchem se setkávali v poslední volební kampani, která ho katapultovala. Do ministerského křesla mně tady poslala mimo vysokou zdravotní politiku, ale přesto jsme se shodovali v celé řadě věcí, které se týkaly volebních programů našich stran. A ten jediný rozdíl, který mezi námi je nejpodstatnější, že já jsem to Ministerstvo zdravotnictví přejímal opravdu v oblasti těžkého rozvratu, jak finančního tak sociálního, za krize, která po tom roce trvání se dostala i do zdravotnictví. Zatímco on Ministerstvo zdravotnictví přejímal v době ekonomického boomu obrovského, a to co on se naučil v tom předchozím období, kdy dělal poradce panu ministrovi tehdejšímu Babišovi tak bylo velmi pozitivního. A ve zdravotnictví se naučil opravdu hodně a naučil se od něj jednu věc, a to jest, že nepopulární věci se nemají příliš v politice tlačit. My jsme možná tlačili trošku zase na druhou stranu až moc a taky celá řada věcí potom neprošlo třeba Ústavním soudem, to já dodneška beru jako svojí velkou chybu, ale přece jenom jsme to zdravotnictví nějak posunuli z té strašné krize do určitého razantního na tehdejší dobu navýšení platů a já si myslím, že jsem to memorandum, které tady citoval pan předseda Engel podepsal sice pod velkým tlakem, ale dodnes za to stojím, že jsem podepsal správně a že ten nárůst měl pokračovat dobře.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Takže když jste zmínil to memorandum mohl byste zhodnotit, zda se plní anebo ne. Slyšeli jsme už opakovaně, že to memorandum z roku 2011 to o procentu a půl pro začínající nebo násobku pro začínající lékaře, trojnásobku pro zkušené lékaře, že se nenaplňuje, jak to vidíte vy.

Leoš HEGER, bývalý ministr zdravotnictví, TOP 09
Já si myslím, že v tomhle má pan předseda Engel pravdu, že opravdu to memorandum se za těch 7 let co já jsem odešel z ministerstva plně nenaplnilo, přestože k těm nárůstům zejména těm nominální nárůstům docházelo znovu a znovu a opravdu velkou měrou, ale ten poměr HDP v případě financování zdravotnictví a poměr s průměrnou mzdou v České republice opravdu zůstane úplně.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Dokážete rozklíčovat, kde se tedy stala chyba, kdo nese odpovědnost, konkrétně za to, že to memorandum o zůstalo nenaplněno.

Leoš HEGER, bývalý ministr zdravotnictví, TOP 09
To není jednoduché říct já určitě nejsem dneska v pozici kdybych za každou cenu chtěl kritizovat Ministerstvo zdravotnictví.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Ve funkci jste byl, předpokládám, garantem naplňování toho memoranda a pochopitelně, že po vašem odchodu to už nebylo možné. Jsou to tedy další ministři, kteří za to nesou odpovědnost, včetně toho stávajícího.

Leoš HEGER, bývalý ministr zdravotnictví, TOP 09
Tak patří to ke kultivované politice, že to, co se podepíše jako závazek, tak následovníci respektují. Oni tu situaci v žádném případě nezhoršili, tlačili dopředu ale opravdu to memorandum dodnes naplněné není. A je to tak trošku paradox takový, který je nejvíce vidět asi ve školství, všechny politické strany slibují, jaký bude obrovský nárůst platů ve školství, ale tím že ten nárůst nastal v celé republice, tak to školství zůstává pořád vlastně na svém v poměru těch ostatních a tohleto zůstalo platit zdravotnictví.

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Pane ministře, proč z pozice ministra zdravotnictví negarantuje tato k čemu se stát v pozici ministra zdravotnictví zavázal už v roce 2011. Není vlastně podraz na lékařích to, že stát není schopen garantovat a naplnit své sliby?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Myslím si, že ta realita taková skutečně k tomu nárůstu dochází, když se podíváme.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Zrovna nejsme na 1 a půl násobku trojnásobku, což potvrdil i bývalý ministr zdravotnictví a já se ptám proč? Protože přece jenom jsme v roce 2019, a to při vší úctě od roku 2011 a ještě začátku roku 2011 je dobrých 8 let. Není to narušování legitimního očekávání tuzemských lékařů a zdravotníků?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
A tak si podíváme na ta data reálná, tak skutečně to navýšení dnes aktuálně ta data jsou někde kolem 84 000, včetně přesčasů s tím souhlasím ano, ale to jsme vždycky říkali a vždy, tak to bylo koncipováno tak ty platy v minulosti. To znamená k tomu, že by nedocházelo k tomu navýšení to tak není. Samozřejmě mohlo by být navýšení vyšší, vycházíme z nějakých možností systému a na druhu stranu taky jde o to, aby rostly všechny segmenty.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Ministerstvo se 2011 k něčemu zavázal měl by primárně splnit svůj slib a potom hledat nárůst ostatních segmentů.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Ale já si myslím, že ho plní. Že skutečně, kdy se podíváme tak každý rok roste plat lékařů zhruba.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Takže pane pan Engel se mýlí, když tvrdí, že nikoliv.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Říkám, že postupně plní postupně plní není to tak, že by ty platy stagnovaly naopak každý rok rostou, včetně tohoto.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Je v pořádku za této situace, kdy příští rok je ochoten ministr zdravotnictví uvažovat o navýšení tarifních platů pouze ve výši tří procent.

Leoš HEGER, bývalý ministr zdravotnictví, TOP 09
No já si myslím, že to co irituje zdravotníky a ano opravdu máte pravdu, že ten problém je i u sester, tak to, co je irituje jsou nejenom ty sliby z minulosti, ale samozřejmě očekávání, která byla. On, jak pan premiér tak pan ministr slibovali těch 10 % jaksi daleko benevolentněji. Já za to nedám ruku do ohně teďka já ta čísla nesypu tak z rukávu, ale myslím si, že očekávání určitě byla větší než ta 3 % příští rok u lékařů. Z toho, že to napětí a ta příčina není jenom na tom Ministerstvu zdravotnictví. Ta příčina je právě v tom poměru, kolik jde do zdravotnictví z HDP a tady tedy stát náš selhal od roku 95, kdy došlo k velmi výrazné transformaci zdravotnictví a nějaké stabilizaci. A od té doby se ta situace nezměnila ten podíl státu, který měl jít do zdravotnictví měl mimo jiné kompenzovat různé výkyvy ekonomické a k tomu nikdy nedošlo. Ten poměr, který platí stát za své pojištěnce je velmi špatný oproti tomu co platí zaměstnanci. A dokud se tahleta tragédie bych řekl toho našeho uspořádání nepromění a opravdu do toho zdravotnictví těch víc peněz, tak jak to odpovídá růstu HDP nepůjde a přitom se zdravotnictví to je velká 1 jistota stále zdražuje, ale zlepšuje výrazně. Lidský věk se prodlužuje, operují se mnohem složitější případy, které jsou dražší a dražší k tomu dochází ve všech státech a proto tedy plynule v evropských státech přinejmenším roste ten podíl HDP zhruba o 2 %, řekněme, za posledních 10 let a u nás zastavil.

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Říká bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger děkuju vám, přeju hezký večer. Nedostatek lékařů, jedna z největších obav tuzemských ředitelů nemocnic ukazuje to měsíc starý průzkum Barometr českého zdravotnictví. Většina šéfů zdravotnických zařízení celkem 81 % z nich taky pociťuje nedostatek zdravotních sester a chybí taky zdravotnický personál. Právě plat je přitom jednou z nejčastějších příčin odchodu lékařů do zahraničí, přestože v posledních třech letech jejich počet klesá, stále se nemocnice potýkají s nedostatkem zaměstnanců. Problémy prohloubila, například i akce s názvem Děkujeme odcházíme v rámci ní hrozila výpovědí přes 3 a půl tisíce lékařů. Většina z nich po dohodě s tehdejším ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem své výpovědi stáhla a další obavy ředitelů se týkají třeba bezpečnosti, nejvýrazněji vnímají rizika spojená se syndromem vyhoření lékařů a taky s agresivitou pacientů. Problémem jsou podle nich i velmi časté přesčasy personálu a pouze necelá polovina ředitelů se domnívá, že česká nemocnice hospodaří efektivně se svými penězi. 70 % šéfů zdravotnických zařízení souhlasí, že je potřeba zavést opatření na zefektivnění chodu nemocnic. Peníze šly podle nich dosud hlavně to zvyšování platů teď by někteří z nich chtěli spíš investovat do rekonstrukce nebo vyrovnat účty.

Filip BROŽ, mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice
Máme v plánu kompletní obnovu přístrojového vybavení našeho kardiocentra, to znamená toto bude jedna z priorit.

Jan KVAČEK, ředitel, Nemocnice Na Bulovce
My jsme osobně hluboké ekonomické ztrátě. Pro nás hlavně zásadní v příštím roce tu nemocnici ekonomicky stabilizovat.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Pane předsedo, opravdu hrozí velká budou opět tuzemských nemocnic odcházet lékaři a zdravotní sestry tady ještě více ve velkém než třeba dosud?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Tak mě mrzí, že pan ministr dělá všechno pro to, aby se ten váš černý scénář nějak plnil, protože uvědomte si, že minulý rok jsme byli jediná, když budu mluvit za lékaře jediná pracovní skupina, ke které se přistoupilo selektivně a to tak, že mladí lékaři dostali 7 % a zkušení 2, což nekrylo ani inflaci. Pan ministr to zdůvodňoval tím že, že mladý potřebujou povzbudit, aby šli do systému. A tak dále s touhle částí tý argumentace já můžu jenom souhlasit, ale pak je tam ta druhá část, a to znamená od někoho si musí v tom systému učit a musí mít nějakou motivaci, že se teda ze svého platu po 30 letech praxe někam posunout a já vám chci říct jaká ta motivace dneska je to 185 Kč brutto na hodinu u začínajícího lékaře a 320 u toho zkušeného lékaře. A to já považuju za demotivující a navíc teda tam podtrhl ve skupině 14 to znamená, když těm zdravotníkům nebo lékařům dáte největší kompetence a největší odpovědnost, tak ten nárůst platů je nejmenší, takže to je špatně a ještě poslední větu, jestli dovolíte. Mrzí mě, že teda loni pro tohle měl, řekněme právní rámec, protože došlo k dohodě v tom segmentu nemocnic, takže prostě si počínal na vykolíkovaném poli, který měl. Ale dneska žádný vykolíkovaný pole není a on už dopředu aniž ví, jak rozhodne tripartita o přidávání všem ostatním zaměstnanců, protože to se bude řešit v září. Tak už tady z mýho pohledu úplně, nechci to slovo hloupě použít, ale když budu říkat velmi kulantně tak netakticky a už jako ostře se vyhraňuje, že prostě jakoby si lékaři nemají s ničím počítat.

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
To myslíte pan ministr.

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Ano samozřejmě pan ministr.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Pane ministře, odpoledne pro vysílání ČT24 řekl odbory toto, a sice, že je nedostatek o lékařů zdravotnického personálu, a tak dále, a tak dále říkají každý rok každý rok ty platy rostou a stejně odbory říkají, že je nedostatek personálu. Potom je otázka, zda tam skutečně přímá vazba mezi tím navýšením o personálním nedostatkem nebo jsou to jiné důvody, jako je postgraduální vzdělávání, a tak dále, a tak dál a můžete to dovysvětlit. Tím jste narážel na to, že to, že z nemocnic odcházejí nebo nepřicházejí do nemocnice lékaři a zdravotnický personál souvisí z velké části s ničím jiným než jsou platy?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
A my jsme skutečně už dnes ty platy nejsou tím klíčovým faktorem. Jiná situace byla možná v době pana ministra Hegera v roce 2011 skutečně myslím jsme se posunuli. Tady ještě bych chtěl malou noticku se podíváme na platy lékařů tak rostou mnohem rychleji než průměrná mzda, v roce 2 18 bylo 243 % průměrné mzdy průměrný plat lékaře. A je podle data Českého statistického úřadu platy ve zdravotnictví jsou nejrychleji rostoucí v ze všech segmentů ekonomiky, takže to jen abychom si skutečně podívali na ta reálná čísla.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
A přesto doktoři odcházejí a zdravotní sestry taky. Co jsou ty další důvody, které naznačuje.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Já si nemyslím, že skutečně dochází nyní k nějakému masivnímu odchodu lékařů. Počet lékařů v českých nemocnicích se každý rok zvyšuje, to jsou jasná data. U sester je tedy pravdou, že v těch posledních letech se snižoval ten počet, ale už vidíme nyní, že ten ty odchody přestávají, takže já si myslím ta situace se pomalu začíná stabilizovat, vůbec není ideální to nikdo neříká, ale já vycházím vy jste ten vycházel z průzkumu mezi řediteli nemocnic, podobný průzkum byl proveden mezi mediky to znamená studenty lékařských fakult posledních ročnících. Byly tam právě otázky týkající se toho, jaká je motivace jít do nemocnic, anebo nejít do nemocnic a skutečně plat nebyl prioritní, prioritní otázka vzdělávání pracovního kolektivu, pracovních podmínek. A myslím, že skutečně ten plat v současné době už není úplně tím klíčovým faktorem, byť je důležitý.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Nedává pane předsedo, potom smysl skutečně větší část peněz investovat do vybavení nemocnic možná i proto, aby léčba byla účinnější, aby lékaři měli možná lepší naplnění za své práce.

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Ne tak já jenom musím zareagovat na to co říkal pan ministr, samozřejmě od doby co byly vynalezeny peníze tak pořád jako hrajou důležitou roli ale souhlasím, že to není /nesrozumitelné/  záležitost, že špatný  systém postgraduálního vzdělávání a přetěžování a prostě nesoulad soukromýho a pracovního života. To jsou velké problémy

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Mohou ke zlepšení situace přispět i investiec do vybavení nemocnic?

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Já si myslím, že každý, kdo o něčem rozhoduje si přece musí uvědomit že jestliže teď máme a podle mě a nejen podle mě, ale můžete se zeptat i dalších lidí je situace ve smyslu stavební situace jednotlivých nemocnic daleko lepší než personální situace. A já si myslím, že nejdřív potřeba zabojovat o ty lidi, to je to nejcennější co v tom systému je. Tady došlo k rozvrácení kolektivu, který spolupracovaly mnoho let, ale když budete mít peníze, tak si budovu postavíte do roka přístroj si koupíte prakticky okamžitě, čili já si myslím, že nemůžeme rezignovat na to, že je ta personální situace dobrá. A další věc pan ministr dobře ví, že jsme neměli možnost slepého pokusu, abychom další skupině lidí vůbec nepřidávali a pak jsme se mohli podívat, kolik těch chybí, kolik chybí těch, jestliže byly prostě alespoň, tak se /nesrozumitelné/ jak byly.

Martin ENGEL, předseda Lékařského odborového klubu
Pane ministře, prosím, jenom jednou větou o pokud jste v dubnu uvažoval o pěti procenta, jak jsme o tom mluvili o navýšení platů teď o 3. Můžete garantovat, že ten dvouprocentní rozdíl půjde právě do těch investic v nemocnicích.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Tak já věřím tomu, že nevím jestli to půjde.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
Věříte nebo to můžete garantovat?

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Je tady 154 nemocnic, každá nemocnice má trošku jiné problémy jsou nemocnice, které třeba nepotřebují tolik.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
To souhlasím, ale bavíme se o průměru jde o to, zda ta částka, kterou jste zvažoval v dubnu bude pouze rozdělena o navýšení platů a na investice.

Adam VOJTĚCH, ministr zdravotnictví /nestr. za ANO/
Určitě ano, nemocnice toto deklarují. A já teď bohužel nemám ten graf sebou.Ale já jsem shodou okolností dnes díval na graf Evropské unie týkající se investic do zdravotnictví. Je to z roku 2016, protože tam je vždy určitá míra zpoždění a Česká republika má nejnižší investice do zdravotnictví z celé Evropské unie. Nejnižší investice. Máme podinvestované nemocnice 73 miliard korun, jenom ty státní, takže já nesouhlasím s tím, že ta situace je dobrá, a já si myslím, že v konečném důsledku je to také o tom vybavení, o tom zázemí, o těch pracovních podmínkách pro personál, jestli pracuje skutečně v prostředí odpovídajícím dvacátému prvnímu století, nebo nikoliv.

Klíčová slova: