Nevidomí naše knihy poslouchají, říká Miroslava Mikušková z městské knihovny

/FOTOGALERIE/ Už od roku 1976 působí při Knihovně města Ostravy i zvukové oddělení pro nevidomé a slabozraké. Zpočátku nabízelo omezený počet titulů nahraných na magnetofonové kazety. V současnosti zvuková knihovna nabízí téměř 9 tisíc knih. Převážná většina už je ale nahrána na cédéčkách nebo mp3.

"Zvuková knihovna má bezmála čtvrt tisícovky registrovaných členů. Jde ale často o lidi starší nebo nemocné, takže aktivně jich navštěvuje knihovnu něco kolem dvou set. Věkový průměr návštěvníků zvukové knihovny se pohybuje mezi 60 až 80 lety.
"To souvisí určitě i s tím, že pokrok jde rychle kupředu i ve vybavení pro nevidomé a mladí místo poslouchání knížek třeba tráví čas na internetu. Speciální moderní počítače jim to umožňují," vysvětluje Miroslava Mikušková. I knihovna se podle ní snaží, aby měli návštěvníci k dispozici co nejnovější techniku, například lupy s hlasovým výstupem. Dodává, že zvuková knihovna se snaží nevidomé do života zapojovat i dalšími způsoby. Kromě zásilkové a donáškové služby zvukových knih pořádá koncerty, besedy, hmatové výstavy, velmi navštěvované jsou Dny nevidomých na Moravě.

CO SI LIDÉ NEJVÍCE PŮJČUJÍ?
To bývá různé a částečně je to ovlivněno už uvedeným věkovým průměrem čtenářů. "Ještě před několika lety byly hlavně mezi ženami oblíbené třeba vesnické či takzvaně ženské romány, byly to knihy Karolíny Světlé, Vlasty Javořické či...
 

Klíčová slova: