Na zdravotní péči si stále více přispíváme z vlastního

Náklady na zdravotnictví jsou každým rokem větší a tím pádem výnosy z veřejného pojištění už nestačí na jejich pokrytí. Z toho plyne, že musíme stále více platit ze svých kapes.

V roce 2010 jsme průměrně ročně dali za zdravotní péči 4100 korun na osobu, o pět let později to bylo 4 700 korun. Na zdravotní péči jsme se tedy podíleli čtrnácti procenty. Velice podobné to měli v Německu a Nizozemsku. Ale například na Kypru si platí polovinu veškerých těchto výdajů. Nejméně si za zdravotní péči připlatí ve Francii. Podílí se sedmi procenty. Údaje zveřejnil měsíčník Českého statistického úřadu Statistika&My.
Čtvrtinu výdajů jsme nechali u zubaře

V roce 2015 jsme za zdravotní péči utratili 50 mld. korun. Platili jsme si především léky. Ať už šlo o doplatky na lécích nebo léky volně prodejné. Dohromady to bylo 22,8 mld. korun.

Celých 9 mld. korun padlo za zubařskou péči. Je třeba myslet na to, že pokud navštěvujete zubaře, který nemá uzavřenou smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou, platíte si úplně za všechno. Z oněch 50 mld. korun bylo 7,1 mld. korun vynaloženo za léčebnou a rehabilitační péči. Zde jsou zahrnuty i regulační poplatky za pohotovost, poplatky za...
 

Klíčová slova: