Mám průkaz ZTP. Jsem osvobozena od dálničních poplatků?

Dotaz:
Jsem držitelkou průkazu ZTP , jsem osvobozena od dálničních poplatků na území ČR či ne?

Odpověď:
Od dálničních poplatků jsou v ČR osvobozeni držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Výjimkou jsou lidé, kteří mají průkaz ZTP nebo ZTP/P přiznaný na základě...

 

Klíčová slova: