Lacko (ANO): Oceňuji snahu propojit svět handicapovaných a zdravých dětí

Praha finančně podpoří osvětový projekt pro zdravé i handicapované děti.

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo návrh radního Radka Lacka na poskytnutí dotace 500 tisíc Kč pro neziskovou organizaci Černí koně, z.s. a její prázdninovou zábavně-osvětovou roadshow. Černí koně, z. s., provozuje půjčovnu speciálních kompenzačních pomůcek nahrazujících handicapovaným jízdu na běžném kole, vyrábí kompenzační pomůcky pro děti s tělesným handicapem a beseduje na školách na téma handicap, prevence a bezpečnost v silničním provozu. Organizace se ve svých projektech snaží věnovat předcházení vzniku dětských úrazů a také větší informovanosti o méně známých onemocněních, jako je např. invazivní meningitida, která je životu nebezpečná a často jako důsledek této nemoci dochází k trvalým následkům, nejvíce amputacím končetin. V období letních prázdnin je více tělesných úrazů, především u dětí, a nejedná se pouze o dopravní nehody. Nejčastější příčinou těžkého úrazu - ochrnutí - je skok do neznámé vody. Proto vnímají potřebu pracovat hlavně s mládeží a k dětem cílí své připravované projekty. Projektem Kolem zdraví – Vítr ve vlasech tour, který plánují uskutečnit v období letních prázdnin (18. 7. – 23. 7. 2017), se chtějí zaměřit na mládež, pro kterou je v letních měsících v Praze výrazně nižší možnost vyžití a volnočasových aktivit. Osvětovou akci pojmou jako pražskou roadshow, která vyvrcholí velkou akcí na Štvanici. Budou připraveny zábavné soutěže a ve spolupráci s organizací BESIP plánují postavit i "mobilní" dopravní hřiště. Ve spolupráci s Českou televizí připravují aktivitu, ze které vygenerovaný výtěžek bude věnován na.,.

 

Klíčová slova: