Konference ve Zlíně řešila diskriminaci osob se zdravotním postižením

Diskriminaci osob se zdravotním postižením byla věnována konference, která se uskutečnila ve Zlíně pod záštitou radní Michaely Blahové, zodpovědné za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

Podle údajů Krajského výboru Národní rady osob se zdravotním postižením žije ve Zlínském kraji asi 80 tisíc lidí se zdravotním postižením, v celé republice se procento populace se zdravotním omezením pohybuje mírně nad deseti procenty.

„Možná by pro každého z nás bylo významné strávit jeden den v těsné blízkosti člověka se zdravotním postižením. Je třeba se touto problematikou zabývat a řešit ji komplexně, aby tito lidé nebyli ze společnosti vyčleňováni, ale mohli se plnohodnotně zapojit i do pracovního procesu,“ uvedla radní.  

„Největší diskriminací pro tyto lidi je, když jim není dána možnost...
 

Klíčová slova: