Komiksy pomáhají

ČT 1
-
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Komiksy jako prostředek k vysvětlení vážného onemocnění u rodičů či prarodičů. Ode dneška je mají k dispozici vybrané pacientské organizace a oddělení nemocnic. První díly sešitů MediKids jsou určené potomkům a vnoučatům nemocných rakovinou plic nebo roztroušenou sklerózou.

Barbora BRUNCLÍKOVÁ, redaktorka
Prvním příznakem byly problémy s chůzí. Dnes má navíc horší zrak. Roztroušenou sklerózu Michalu Karschovi lékaři diagnostikovali před 23 lety krátce poté, co dostudoval na vysoké škole. Dnes osmiletá dcera s jeho onemocněním vyrůstala.

Michal KARSCH, pacient s roztroušenou sklerózou, místopředseda Sdružení mladých sklerotiků
Když ona byla ještě malinká, tak jsme jezdili na kole. Dneska na to kolo já už si netroufnu sednout.

Barbora BRUNCLÍKOVÁ, redaktorka
Právě on měl jako jeden z prvních možnost ukázat dceři nový komiks, který se věnuje o jeho nemoci.

Michal KARSCH, pacient s roztroušenou sklerózou, místopředseda Sdružení mladých sklerotiků
Jak to tomu dítěti vysvětlit jinak? Todle to je věc, která ji baví, nenásilnou formou se jí vysvětlí.

Lucie MICHÁLKOVÁ, psycholožka, katedra psychologie Pedagogické fakulty UK
To dítě chce nějak rozumět tomu, co se vlastně děje s tím rodičem a tam ten komiks opravdu může zase jakoby otevřít nějak pochopení té nemoci.

Barbora BRUNCLÍKOVÁ, redaktorka
Roztroušená skleróza je jen jedním ze tří témat, kterým se věnují nové komiksy, které dětem od 8 do 18 let vysvětlují, jak probíhá samotné onemocnění i léčba. Další dva díly přeložené
z angličtiny se věnují karcinomu prsu a rakovině plic. Na české verzi se stejně jako na původní podíleli psychologové i lékaři.

Markéta ČERNOVSKÁ, klinická onkoložka, Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice a 1. LF UK
To onemocnění, ta jeho podstata je stejná tady i v ostatních jakoby zemích, upravila jsem tam některé věci, třeba co se týká léčebných postupů, které se v evropských zemích dělají třeba trošičku jakoby jinak.

Barbora BRUNCLÍKOVÁ, redaktorka
Lidé s těmito diagnózami mohou časopis dostat od pacientských organizací nebo vybraných lékařů. Volně přístupný je i na Internetu. Pokud se osvědčí, plánují zdravotníci vytvořit i ryze české verze komiksu pro další diagnózy, třeba dědičnou poruchu srážlivosti krve hemofilii nebo nádory tlustého střeva. Barbora Brunclíková, Česká televize.

Klíčová slova: