Kinematograf bratří Čadíků vydělal v Ústí na tělesně postižené přes sedm tisíc korun

Miluše Šimůnková z centrálního městského obvodu uvedla, že letos do Ústí kinematograf zavítal popatnácté. "V tomto roce návštěvníci promítání přispěli částkou 7 170 Kč. Za celých patnáct let pak výtěžek činí 450 921 Kč," dodala úřednice.

Sandra Štefaniková z oddělení komunikace Konta Bariéry 77, kam výtěžek putuje, uvedla, že i menší příspěvky pomáhají konkrétním dětem a dospělým s handicapem. "Ze získaných prostředků podporujeme nákup nákladných rehabilitačních přístrojů, který u handicapovaných zmírňuje poškození vyvolané nedostatkem pohybu a mobilizuje zbytkové síly svalů," dodala Sandra Štefaniková.

 

Klíčová slova: