Každý den, za každého počasí, v létě i v zimě aneb Výstava představující prostředí sociálních služeb

Putovní výstava pardubického fotografa Tomáše Kubelky, známého autora snímků Čarokraj, věnovaná 25. výročí založení organizace SKP-Centrum Pardubice, instalovaná ve vstupní hale a oddělení pro dospělé Městské knihovny v Ústí nad Orlicí přivádí diváka do prostředí sociálních služeb.

Při příležitosti 25 let od založení organizace SKP-Centrum vytvořil Tomáš Kubelka cyklus 16 fotografií umístěných na papírových kartonech a zachycujících nedocenitelnou pomoc této organizace osobám v tísni a osobám ohroženým sociálním vyloučením.  

SKP-Centrum "Pomáháme vstát" je největší poskytovatel sociálních služeb v Pardubickém kraji, které zajišťuje odbornou pomoc postiženým lidem v krizi a bez přístřeší, obětem domácího násilí, dětem a mládeži bez rodinného zázemí, příslušníkům minorit a seniorům...
 

Klíčová slova: