Integrační setkání osob se zdravotním postižením přiblížilo veřejnosti jejich život

V úterý 26. září již VI. ročník úspěšné akce Integrační setkání osob se zdravotním postižením, žáků základních škol a široké veřejnosti na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí přinesl nejen hodně zábavy, ale také poznání a poučení.

Integrační den osob se zdravotním postižením se stal pro ústeckou veřejnost každoroční tradicí.  

Již po šesté zajistila Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením - Komunitní plánování Města Ústí nad Orlicí setkání organizací poskytujících sociální služby, jejich klientů, široké veřejnosti a hlavně žáků ústeckých základních škol i z blízkého okolí.  

Potěšitelný je zájem této mladé generace o životní podmínky osob, které jsou omezeny svým zdravotním stavem. A navíc i skutečnost, že jedním z hlavních pořadatelů tohoto setkání s pořádáním četných soutěžních úkolů se stávají studenti Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální v Ústí nad Orlicí, která v současné době vyučuje na VOŠ studijní obor diplomovaná všeobecná sestra a na SŠ sociální činnost a praktická sestra.  

Jednotliví soutěžící tak poznali dopady zdravotního omezení, jaké to je nevidět, pohybovat se pomocí chodítka nebo vozíku. Pomocné předměty včetně slepeckých holí zapůjčila Oblastní charita.  

U stánku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní pobočky v České Třebové, bylo možné získat informace včetně Braillovy české abecedy a otázku sluchového postižení bylo možné řešit nabídkou Audiohelp z Ústí nad Orlicí a Centra pro dětský sluch Tamtam z České Třebové.  

Další skupina stánků různých služeb - Cedr, Poruchy duševního zdraví, Stacionář, Speciální ZŠ, Roska se sociálním poradenstvím pro osoby postižené...
 

Klíčová slova: