Inkluze? Pouze velký humbuk

Žádný masivní odchod dětí z praktických do běžných škol se za více než rok inkluze v regionu nekonal.

Klatovsko – Prakticky nijak se na Klatovsku neprojevila tzv. inkluze zakotvená v novém školském zákoně, podle které mají být od minulého školního roku postupně do běžných základních škol zařazovány děti s lehkým mentálním postižením.

Žádný „úprk“ dětí z tzv. praktických škol, které jsou zřízeny právě pro děti s lehkým mentálním postižením, do běžných škol se podle ředitelů nekonal.

V Klatovech pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami funguje Základní škola v Hálkově ulici, která má praktickou školu i tzv. speciální školu pro děti s těžkým mentálním postižením. „Tím, že by děti od nás odcházely do běžných škol, se inkluze v žádném případě neprojevila. Když se před zavedením inkluze říkalo, že se praktické školy budou rušit a všechny děti půjdou do běžných základních škol, byli naši rodiče i naše děti doslova vyděšeni,“ řekla Deníku ředitelka školy...
 

Klíčová slova: