Handicapovaní nově pod dohledem ombudsmanky. Bude kontrolovat dodržování jejich práv

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová začala se systematickou ochranou handicapovaných. Od 1. ledna se stala národním monitorovacím orgánem pro práva osob se zdravotním postižením podle úmluvy OSN. Bude sledovat hlavně oblasti vzdělání, práce, přístup postižených lidí do budov a sociálního zabezpečení. Jedním z prvních úkolů bude zřídit poradní orgán, ve kterém by měli být lidé zastupující různé typy zdravotního postižení.

Právy handicapovaných se ombudsmanka v minulosti už zabývala, řešila ale jen jednotlivé stížnosti, například v sociálním zabezpečení. Teď se bude díky novele zákona právům lidí s postižením věnovat komplexněji. Její dosavadní působnost se rozšíří například o průzkumy, vydávání zpráv nebo osvětovou činnost. V případě, že zjistí nějaký systémový nedostatek, bude dávat doporučení vládě.Právy lidí s postižením se zatím komplexně nikdo nezabýval

"Právy lidí se zdravotním postižením se v České republice dosud nikdo nezabýval komplexně a v nejširších souvislostech. Ombudsman zatím řešil individuální stížnosti ve vztahu k orgánům státní správy, nyní se této problematice může věnovat plošně," řekla...
 

Klíčová slova: