Do Chebu míří The Tap Tap

Cheb - Koncert populární skupiny The Tap Tap se stal už neodmyslitelnou součástí podzimní kulturní nabídky v Chebu.

"Také letos pozvalo KC Svoboda tuto kapelu tělesně postižených studentů a absolventů škol pražského Jedličkova ústavu. Koncert se koná ve středu 13. září od 19 hodin. Sbírka, která bude součástí koncertu, bude věnována na podporu integrace lidí s postižením v Karlovarském kraji a vyhlásilo ji Komunitní osvětové společenství, z. s., www.kosas.cz/sbirka. "

Klíčová slova: