Děti s handikepem převzaly štafetu a šlapou na motomedu kolem přehrady

V loňském ročníku běžeckého závodu Vokolo priglu v Brně překonávali sportovní nadšenci nejen sami sebe na trati, ale i pomáhali minutou šlapání na charitativních kolech Nadace ČEZ dětem s tělesným postižením z brněnských speciálních škol ELPIS. A právě tam se díky příspěvku 50 tisíc korun už může také trénovat, a to na nově zakoupených motomedech.  

Běžecký závod se koná v malebném prostředí kolem Brněnské přehrady, Foto: Nadace ČEZ  

Mateřská, Základní a Praktická speciální škola ELPIS nově umožňuje svým žákům, dětem s různým tělesným i mentálním postižením, rehabilitaci na dvou motomedech. Jedná se o motorem poháněný pohybový přístroj, který je určen k pasivnímu, asistovanému a aktivnímu pohybovému tréninku v rehabilitačních zařízeních, pečovatelských ústavech nebo v domácím prostředí.  

Zakoupený motomed, Foto: Nadace ČEZ  

Pořízení motomedu je finančně náročné, školám ELPIS přispěly na motomedy neziskové organizace včetně Nadace ČEZ. Její program Oranžová kola přitahuje zájem veřejnosti na různých sportovních a kulturních akcích a festivalech už od...
 

Klíčová slova: