Chlapec s autismem už díky svému psímu kamarádovi nebije hlavou o zeď!

O léčivých schopnostech zvířat, zejména psů, se ví řadu let. Pomáhají překonat obtížné situace zdravým lidem i těm, kteří nemohou chodit a musí používat vozík, nebo například také lidem nevidomým. V posledních letech roste ale i jejich využití u dětí s poruchou autistického spektra.  

Výchova dětí s autismem je velmi náročná. Tyto děti špatně komunikují s okolím a některé věci špatně chápou. Navazování kontaktu s lidmi jim činí potíže a mnohdy jsou vyhodnocovány jako rozmazlené a nezvladatelné děti. I proto se čím dál častěji využívá pomoci a především schopností asistenčních psů, jako je Lego v našem videu.

Pes dokáže autistickému dítěti pomáhat při překonávání úzkostí, nejistoty a strachu, zvládne přerušit nežádoucí stereotypní chování či sebepoškozování. Malý Tupper například neustále bouchal hlavou o zeď nebo o zem. Díky jeho psu Legovi tyto projevy ale úplně zmizely.

Pes totiž dokáže dítě zastavit v nebezpečné situaci a po kratší dobu ho i udržet a pohlídat na určeném místě. Zcela přirozenou a nenásilnou formou dokáže pes být pro dítě velkým pomocníkem při rozvoji jeho schopností – a to přesně dle potřeb dítěte, ať už se jedná o rozvoj jemné či hrubé motoriky, koncentrace, čtení, počítání nebo rozvoj v citové oblasti. Je prokázáno, že pozitivní přínos psa dokáže u autistů výrazně omezit – v některých...
 

Klíčová slova: