Správně asistovat - skutečně pomáhat (úvod do asistence lidem s mentálním postižením)

Datum: 
Čtvrtek, 30. Listopad 2017 -
9:00 - 17:00
Místo konání akce: 
Fosa, o. p. s., Filipova 2013/3, Praha 4 - Chodov
Stručný popis: 

Kurz je určen začínajícím pracovníkům i dobrovolníkům poskytujícím podporu dospělým lidem s mentálním postižením.

Podrobný popis: 

Co se naučíte nebo získáte:

  • osobní zkušenost s přijímáním pomoci v situaci, kdy já sám mám nějaké omezení
  • zažijete důsledky nevhodně nastavené míry podpory
  • informace o stanovování potřebné míry podpory a o jejím průběžném revidování
  • praktickou zkušenosti s významem pojmu "individuální přístup"
  • základní informace o vzniku mentálního postižení a jeho obvyklých projevech.

Proč si vybrat právě tento kurz:

Kurz je koncipován jako minimum pro začínající asistenty lidem s mentálním postižením a je tedy vhodný pro účastníky bez zkušeností, případně dobrovolníky působící v této oblasti. V jeho průběhu účastník získá osobní zkušenost v situaci kdy je odkázán na pomoc cizího člověka, stejně tak když má poskytnout pomoc cizímu člověku s postižením. Hlavními tématy je individuální přístup, průběžné určování potřebné míry podpory a specifika pomoci lidem s mentálním postižením. Součástí kurzu jsou zážitkové modelové situace a dostatek prostoru pro sdílení zkušeností, diskuzi a formulování základních zásad asistence.

Cena účasti v otevřeném kurzu: 1 500 Kč

Rozsah: 8 hodin

Lektoruje: Bc. Dita Vojířová, Jana Plíšková DiS.

Akreditace MPSV ČR: 2016/0205-PC/SP/PP                        

Pořadatel: 
Klára Czernek Fialová, mail: vzdelavani@fosaops.org, tel: 730550083, www.fosaops.org
Soubor: