Skupinová setkání pro blízké onkologických pacientů

Datum: 
Středa, 11. Říjen 2017 - 18:30 - Středa, 13. Prosinec 2017 - 20:00
Místo konání akce: 
Amelie, Šaldova 15, Praha 8 - Karlín
Stručný popis: 

Přihlašujte se na skupinová setkání určená pro blízké a příbuzné lidí s onkologickým onemocněním.
Konají se každou středu od 18.30 do 20.00 hodin,
v období od 11.10.2017 do 13.12.2017 (celkem 10 setkání).
 

Podrobný popis: 

Během skupinových setkání:
- Můžete sdílet své zkušenosti, inspirovat druhé a inspirovat se od druhých.
- Zažijete podporu skupiny, zájem a pochopení.
- V bezpečném prostředí můžete mluvit o svých pocitech.
- Zaměříme se na komunikaci a mezilidské vztahy.
- Dozvíte se, jak působíte na ostatní.
- Posílíte své sebevědomí a sebeúctu.
- Co získáte na skupinových setkáních, budete moci přenést do běžného života.

Odkaz: https://www.facebook.com/skupinova.setkani

S každým účastníkem zvlášť se osobně uvidíme při úvodním informačním rozhovoru, který trvá asi 20 minut (je bezplatný).

Poté pro zajištění účasti na skupině slouží zaplacení celkového poplatku za 10 setkání, tj. 1000,- Kč (100,- Kč /1 setkání) a to do 3 dnů od konání úvodního informačního rozhovoru.

Poplatek můžete zaplatit v hotovosti v centru Amelie, z.s. po telefonické domluvě (739001123, 283880316) nebo převodem na účet číslo: 2101198799/2010.

Skupinu vedou Adéla Farářová a Hedvika Hrychová.

Ctíme pravidlo mlčenlivosti a etický kodex EAP.

Pořadatel: 
skupinova.setkani@gmail.com
Soubor: