Sexualita a vztahy lidí s postižením 2 (návazný)

Datum: 
Úterý, 19. Září 2017 -
9:00 - 17:00
Místo konání akce: 
Fosa, o. p. s., Filipova 2013/3, Praha 4 - Chodov
Stručný popis: 

Kurz je určen pracovníkům poskytujícím sociální služby dospělým nebo dospívajícím lidem s postižením, kteří potřebují umět reagovat na konkrétní zakázky klientů v oblasti sexuality formou osvěty nebo intervence, podmínkou je, že účastník absolvoval předchozí kurz Sexualita a vztahy lidí s postižením 1.

 

Podrobný popis: 

Co se v kurzu naučíte:        

 • nastavit koncepci a koncepce pro práci se sexualitou ve Vašem zařízení
 • položit základy "protokolu sexuality"
 • pracovat s metodou "hermeneutického kruhu"
 • používat speciální pomůcky pro intervenci a osvětu
 • používat pravidla pro intervenci a osvětu
 • vést intervenční rozhovor s klientem
 • zamýšlet se nad eticky nebo morálně spornými tématy

Proč si vybrat právě tento kurz:

 • opírá se o desetiletou přímou praxi v práci se sexualitou lidí s postižením
 • bezpečně si vyzkoušíte práci s intervencí a osvětou
 • dostanete zpětnou vazbu a doporučení pro Vaši další práci
 • čeká Vás srozumitelný a zajímavý interaktivní výklad s jasnými výstupy pro Vaši praxi
 • budete moci bezpečně a efektivně pracovat s klienty v oblasti intervence a osvěty
 • budete znát koncepci a kompetence, které musíte v organizaci pro tuto práci vytvořit

Cena účasti v otevřeném kurzu: 1 650 Kč

Rozsah: 8 hodin

Lektoruje: Petr Eisner, DiS.

Značka akreditace MPSV ČR: 2016/0659 - PC/SP/VP/PP

Pořadatel: 
Klára Czernek Fialová, mail: vzdelavani@fosaops.org, tel: 730550083
Soubor: