Sexualita a vztahy lidí s postižením 1

Datum: 
Úterý, 17. Říjen 2017 -
9:00 - 17:00
Místo konání akce: 
Fosa, o. p. s., Filipova 2013/3, Praha 4 - Chodov
Stručný popis: 

Kurz je určen pracovníkům poskytujícím sociální služby dospělým nebo dospívajícím lidem s postižením a jejich vedoucím pracovníkům, kteří chtějí umět své klienty bezpečně podpořit a informovat v otázce sexuality a vztahů.

Podrobný popis: 

Co se v kurzu naučíte:        

 • chápat podstatu sexuality
 • podporovat aktivně pohlavní role Vašich klientů
 • stanovit si vnitřní hranice pro práci se sexualitou
 • reagovat srozumitelně a adekvátně na konkrétní situace
 • vyhodnotit projevy Vašich klientů
 • vytvářet optimální podmínky pro vznik vztahů
 • pracovat s intimitou a soukromím v sociální službě
 • základní detekci sexuálního zneužívání

Proč si vybrat právě tento kurz:

 • opírá se o desetiletou přímou praxi v práci se sexualitou lidí s postižením
 • uslyšíte mnoho kazuistik a konkrétních případů
 • jeho obsah je standardem pro moderní sociální službu, vnímající člověka s postižením včetně jeho sexuality
 • čeká Vás srozumitelný a zajímavý interaktivní výklad s jasnými výstupy pro Vaši praxi

Rozsah: 8 hodin

Cena účasti v otevřeném kurzu: 1 500 Kč

Lektoruje: Petr Eisner, DiS.

Značka akreditace MPSV ČR: 2016/0760 - PC/SP/VP/PP

Pořadatel: 
Klára Czernek Fialová, mail: vzdelavani@fosaops.org, tel: 730550083, www.fosaops.org
Soubor: