Právní minimum manažera/ky neziskové organizace

Datum: 
Úterý, 22. Srpen 2017 -
9:30 - 16:30
Místo konání akce: 
PRAHA
Stručný popis: 

Provoz úspěšné neziskové organizace se neobejde bez kvalitních smluv, a proto se úspěšný manažer neobejde bez alespoň základní znalosti práva. Kurz Vás seznámí s jednotlivými typy smluv a jejich náležitostmi a také Vás upozorní na nejčastější chyby při uzavírání smluv. Bude podán podrobný výklad o darovacích a sponzorských smlouvách, jejich specifikách a rizicích. Dále Vás seznámíme s typologií neziskových organizací a zdůrazníme základní rozdíly mezi nimi. Budou také popsány vztahy mezi neziskovou organizací a jejími orgány a odpovědnost členů těchto orgánů za výkon jejich funkcí.

Podrobný popis: 

Kurz je určen pro: manažery neziskových organizací

Forma: seminář

Lektor: Petr Vít

Web: http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=1014

 

Obsah kurzu:

  • základy smluvního práva, právní jednání a jejich náležitosti
  • uzavírání smluv obecně včetně doporučení a identifikace nejčastějších chyb
  • základní typologie smluv k praktickému využití v NO
  • darovací a sponzorská smlouva a jejich specifika
  • typy neziskových organizací – stručný přehled, základní rysy a odlišnosti
  • jednání za právnickou osobu, odpovědnost orgánů právnické osoby za řádný výkon funkce

 

Co Vám kurz přinese:

Naučíte se, jak jednat za právnickou osobu, uzavírat smlouvy a dozvíte se jakou odpovědnost mají orgány právnické osoby za řádné vykonávání funkce.

Cena kurzu:

  • plná cena: 990 Kč
  • možné slevy: sleva 10% pro členy AVPO ČR*)

*) Členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) mohou i nadále uplatňovat slevu na otevřené kurzy, a to ve výši 10 % z ceny kurzu.

 

Slevy lze nastavit při objednání.

Pořadatel: 
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 tel.: 224 239 876, e-mail: nadace@neziskovky.cz