Na Hraně - konference

Datum: 
Úterý, 28. Listopad 2017 -
9:00 - 16:00
Místo konání akce: 
Kooperativa Praha 8 - Karlín, Pobřežní 665/21
Stručný popis: 

Proč Na hraně?
Při podpoře dětí a rodičů se občas ocitáme v situacích, které jsou pro nás něčím hraniční. A to z mnoha úhlů pohledu – metodicky, eticky, lidsky. Svým způsobem nás to nutí zastavit se, kriticky nahlížet, reflektovat a konzultovat s kolegy naše postupy, motivace. Rádi bychom spolu s Vámi sdíleli vybraná témata, která jsou pro nás palčivá. Chceme společně hledat nové pohledy, jak tato témata uchopit a jít více vstříc potřebám dětí a rodičů, ale i našim vlastním.

Podrobný popis: 

Přednášky:
1. Kritéria pro výběr vhodných náhradních rodičů, proces posuzování a doprovázení Mgr. Cyril Zákora (Trialog Brno)
2.
Zvládnutí procesu transformace z ústavní péče do péče rodinného typu na Slovensku Mgr. Marek Roháček (Návrat SK)
Wokshopy s tématickými okruhy:
1. Specifika příbuzenské pěstounské péče
2. Situace odebrání dítěte z rodiny - jak to dělat nejlépe?
3. Mladý člověk s dlouhodobou potřebou podpory: Když k vyrůstání v ústavní péči přibude ještě další znevýhodnění
4. Pradávné místo bezpečí
5. Trojstranná spolupráce = týmová spolupráce?
6. Životní příběh a témata dítěte v práci s kartami
7. Rodinná konference v praxi

Všechny další informace, stejně jako možnost registrace najdou zájemci na našich stránkách http://www.letnidum.cz/konference.cz

 

 

Pořadatel: 
Letní dům