Měření kognitivních funkcí

Datum: 
Pátek, 8. Prosinec 2017 - 9:00
Místo konání akce: 
Šimůnkova 1600, Praha 8
Stručný popis: 

Úvod do měření kognitivních funkcí pro pracovníky v sociálních službách

(akreditace MPSV č. 2016/0116-PC/SP/VP)

Podrobný popis: 

Cílové kompetence absolventů:

Absolventi kurzu budou znát různé nástroje pro měření kognitivních funkcí aplikovatelné v sociálních službách (především pro seniory a lidi s demencí).

Budou schopni: vybrat vhodný diagnostický nástroj měření, zvládnou provedení bazálních diagnostických metod pro stanovení úrovně kognitivního ev. duševního stavu uživatele, při realizaci měření budou schopni použít techniku rozhovoru a observace, budou schopni správně použít vybraný nástroj měření, včetně jeho vyhodnocení, interpretace a tvorby záznamového archu.

Absolventi budou umět využít výsledky měření pro zlepšení kvality života a další plánování individualizované péče u uživatelů s kognitivním deficitem (s demencí).

Základní informace o kurzu

  • Forma: prezenční
  • Rozsah: 8 hodin
  • Lektorky: Eva Jarolímová, Hana Orlíková
  • Cena kurzu: 1 200 Kč (cena zahrnuje studijní materiály a drobné občerstvení)
  • Účastníci kurzu: pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci a sociální pracovníci
  • Maximální počet účastníků: 12
  • Osvědčení: získání certifikátu je podmíněno 100% účastí

Program kurzu

  1. Měření kognitivních funkcí - zasazení metodiky do teoretického kontextu, podstata a získávání informací o aktuálním stavu a úrovni kognice uživatelů s demencí v procesu individuálního poskytování služby
  2. Nácvik provedení diagnostických testů s uživatelem služby, zpracovávání, vyhodnocení; tvorba záznamového archu
  3. Zhodnocení, výměna zkušeností z praxe, diskuse

Přihlášku a pokyny k jejímu odeslání naleznete na:

http://www.alzheimer.cz/vzdelavani-cals/akreditovane-kurzy/jednodenni-ku...

Pořadatel: 
Česká alzheimerovská společnost