Manažerská akademie

Datum: 
Čtvrtek, 12. Duben 2018 - 9:00 - Čtvrtek, 11. Říjen 2018 - 16:30
Místo konání akce: 
DA Praha, Belgická 22, Praha 2
Stručný popis: 

80 hodin, 5 x 2 dny

Manažerskou akademii jsme koncipovali na základě zkušeností se systematickým vzděláváním manažerů v komerční oblasti a do MA jsme převzali to, co se nejlépe osvědčilo a co v praxi funguje. I většina lektorů je vybrána tak, aby měli zkušenosti jak s komerční, tak i se sociální oblastí, což považujeme za velmi důležité. Kurzy jsou interaktivní s minimem teorie, hodně věcí si účastníci vyzkoušejí formou her a cvičení.

Manažerskou akademii tvoří 4 dvoudenní kurzy a 2 jednodenní kurzy.

Podrobný popis: 

Témata:

1. Osobnost a role manažera (16 hodin)

Lektorka: Mgr. Zdena Tmějová

 • dokážete si vymezit svoji roli manažera a odlišit ji od dalších rolí na pracovišti
 • zjistíte, jaký jste typ osobnosti podle testu MBTI a ujasníte si svoje silné a slabé stránky
 • zjistíte, jak reagujete v manažerské zátěži
 • zhodnotíte svůj manažerský potenciál v praxi a s pomocí lektora si vytvoříte strategii svého rozvoje
 • posílíte svoje sebevědomí, motivaci, přirozenou autoritu a manažerskou sebejistotu

2. Vedení týmu a motivace (16 hodin)

Lektorka: Ing. Helena Chvátalová

 • získáte ucelenou představu o úspěšném vedení pracovního týmu
 • identifikujete svůj preferovaný styl řízení a naučíte se efektivněji uplatňovat svoje manažerské dovednosti
 • dozvíte se, jak rozvíjet a nefinančně motivovat svůj tým
 • dokážete hledat alternativní přístupy ke zvládání obtížných situací v týmu a vyvarujete se chyb a omylů

3. Komunikace vedoucího pracovníka nejen s podřízenými (16 hodin)

Lektorka: Mgr. Patricie Chvojková

 • naučíte se zadávat úkoly podřízeným metodou SMART - metodou, která - pokud se správně používá - funguje a - přináší výsledky
 • dozvíte se, jak plnění úkolů přiměřeně kontrolovat
 • natrénujete si motivační zpětnou vazbu
 • dozvíte se a vyzkoušíte si, jak chválit a jak konstruktivně kritizovat své podřízené
 • posílíte svoji dovednost zvládat nepříjemné situace s podřízenými (a s nepříjemnými podřízenými)
 • získáte větší jistotu při komunikaci a snížíte hladinu stresu

4. Time Management a delegování (16 hodin)

Lektor: Mgr. Josef Tůša

 • získáte přehled, jak doopravdy trávíte svůj čas a najdete svoje časové rezervy
 • naučíte se stanovit své pracovní i životní priority a efektivně s nimi pracovat - dokážete zvládat to, co je podstatné a důležité
 • dozvíte se, jak plánovat a jak to udělat, aby plánování fungovalo
 • naučíte se delegovat (a dozvíte se, že mezi delegováním a zadáváním úkolů je velmi podstatný rozdíl)

5. Psaní dokumentace (8 hodin)

Lektorka: Mgr. Eva Provazníková

 • formální úprava dokumentace, vhodné a nevhodné formulace
 • poslání a způsoby vyhodnocování kvality poskytované skužby (st.1 a15)

6. Vedení porad (8 hodin)

Lektorka: Ing. Helena Chvátalová

 • naučíte se rozlišovat jednotlivé typy porad, jejich účel a specifické cíle
 • seznámíte se se zásadami efektivní porady a dozvíte se, jak takovou poradu připravit
 • vyzkoušíte si vedení porady v praxi
 • získáte řadu tipů pro řešení náročných situací při poradě (jak na obtížné účastníky, co dělat, když jsou účastníci pasivní, jak zařídit, aby příspěvky byly skutečně k věci, apod.)

Počet účastníků v kurzu: 8–12

Více informací a možnost přihlášení zde.

Pořadatel: 
Diakonická akademie s.r.o., www.vzdelavani.diakonie.cz