kurz Zvládání projevů agresivního chování u klientů sociálních služeb a možnosti prevence - Praha

Datum: 
Čtvrtek, 23. Listopad 2017 -
9:00 - 16:30
Místo konání akce: 
DA Praha, Belgická 22, Praha 2
Stručný popis: 

Jednodenní kurz (8 hodin), akreditace MPSV.

Jak pracovat s agresivním klientem? Tuto otázku řeší většina pracovníků z oblasti preventivních sociálních služeb. Agrese na straně klientů je jednak nepříjemná a negativně ovlivňuje klima poskytované služby, jednak může být i nebezpečná jak pro pracovníky, tak i pro ostatní klienty.

Těžiště kurzu, který vede lektor se zkušeností v nízkoprahovém zařízení, spočívá v nácviku řešení praktických modelových situací a ve sdílení dobré praxe ze služeb prevence. 

Podrobný popis: 

 Co se v kurzu naučíte:

  • vymezíte si, co je to agresivní chování, jak se může projevovat, a ujasníte si, proč se lidé chovají agresivně
  • dozvíte se, jak lze některým projevům agrese ve vaší službě předcházet
  • naučíte se, jak akutní projevy agrese vyhodnocovat a jak na ně vhodně, podle konkrétní situace, reagovat
  • osvojíte si některé metody, které pomáhají snížit agresi v konfliktu
  • ukážete si, jak incidentní situace konstruktivně rozebrat a jak jejich závěry využít v krizových plánech
  • získáte větší jistotu pro práci s agresí a snížíte svoji hladinu stresu

Rozsah kurzu: 8 hodin (1 den)

Počet účastníků v kurzu: 8–12

Akreditace: MPSV

Lektor: Bc. Jiří Šmahlík

Cena kurzu: 1.640 Kč

Více informací a možnost přihlášení zde.

Pořadatel: 
Diakonická akademie s.r.o., www.vzdelavani.diakonie.cz