Kurz: Zvládání obtížných situací v kontextu sociální práce a způsoby sebepéče

Datum: 
Čtvrtek, 12. Duben 2018 - 9:00 - Pátek, 13. Duben 2018 - 16:00
Místo konání akce: 
VOŠ teologická a sociální, Stoliňská 2417/41a 193 00 Praha 9
Stručný popis: 

Akreditovaný kurz pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Lektor kurzu: Bc. Roman Kunc

Cena: 1750,- Kč

Podrobný popis: 

Vzdělávací kurz seznamuje účastníky s problematikou prožívání stresu a psychickými syndromy spojenými s prožíváním stresu, s problematikou vlastních emocí a s možnostmi, jak se stresem a vlastními emocemi pracovat.

Další část kurzu je věnována problematice udržení hranic mezi pracovníkem a uživatelem sociální služby a syndromu vyhoření - rizikové faktory ve vztahu k výkonu sociální práce, stádia syndromu vyhoření, příznaky syndromu vyhoření a prevence. Prostor v rámci kurzu je věnován i seznámení účastníků se způsoby jak provádět vlastní sebepéči.

více na http://www.mousou.cz

Pořadatel: 
Mousou, info@mousou.cz