Hodnocení pracovního výkonu - AKREDITACE MPSV

Datum: 
Čtvrtek, 22. Červen 2017 -
9:30 - 16:30
Místo konání akce: 
Nadace Neziskovky.cz - Malé náměstí 12, Praha 1
Podrobný popis: 

Kurz je určen pro: Ředitele NO, manažery NO; těm, kteří v NO hodnotí výkon svých podřízených

Forma: seminář

Lektor: Pavel Němeček

Web: http://www.neziskovky.cz/kurzy/index.php?AS=&ACT=kurz_detail&idkurzu=981

 

Obsah kurzu:

  • Typy hodnocení
  • Fáze přípravy a realizace systému hodnocení způsobilosti a pracovního výkonu.
  • Přípravná fáze - Kritéria hodnocení, věcné formulování vnitřní úrovně jednotlivých kritérií, příprava hodnotitelů.
  • Realizace hodnocení - Hodnocení, hodnotící pohovor, chyby hodnocení
  • Vazby hodnocení na ostatní personální procesy

 

Co Vám kurz přinese:

  1. poskytnout účastníkům informace o významu a způsobech systematického hodnocení zaměstnanců
  2. naučit účastníky připravovat hodnocení zaměstnanců, zapojit tým do tvorby hodnotících kritérií, seznámit v modelových situacích s úskalími  vedení hodnotícího pohovoru.

Cena kurzu:

  • Plná cena 2160 Kč
  • možné slevy: sleva 10% pro členy AVPO ČR*

*) Členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) mohou i nadále uplatňovat slevu na otevřené kurzy, a to ve výši 10 % z ceny kurzu.

 

** Snížená cena je určena pouze pro zaměstnance, členy statutárních orgánů nebo správních rad neziskových organizací, dobrovolníky, kteří pracují pro neziskové organizace, platba za kurz však musí být hrazena danou neziskovou organizací, zaměstnance příspěvkových organizací, platba však musí být hrazena danou příspěvkovou organizací.

Pořadatel: 
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 tel.: 224 239 876, e-mail: nadace@neziskovky.cz