Empowerment

Datum: 
Úterý, 28. Listopad 2017 -
9:00 - 17:00
Místo konání akce: 
Fosa, o. p. s., Filipova 2013/3, Praha 4 - Chodov
Stručný popis: 

Kurz je určen všem pracovníkům poskytujícím sociální služby lidem všech věkových kategorií. Především pak těm pracovníkům, kteří mohou práci metodicky ovlivnit, případně jsou odpovědní za zlepšování kvality služeb a inovaci. Kurz je dále určen všem, kdo mají zájem měnit přístup a postoj k lidem s postižením, ať už v oblasti sociálních služeb nebo obecně.

Podrobný popis: 

Co se v kurzu naučíte:        

  • seznámení s termíny empowerment a selfsteering
  • historie empowermentu
  • fungování empowermentu v jiných zemích
  • proces a podmínky empowermentu/stav v ČR
  • empowermentní a non-empowermentní chování
  • konkrétní nástroje/metody empowermentu a jejich využití v praxi

Proč si vybrat právě tento kurz:

  • cílem kurzu je seznámit účastníky s empowermentem jako aktivizačním nástrojem pro předávání maximální možné odpovědnosti lidem s postižením nebo jiným klientům sociálních služeb

Cena účasti v otevřeném kurzu: 1 500 Kč

Rozsah: 8 hodin

Lektoruje: Petr Eisner, DiS.

Značka akreditace MPSV ČR: 2016/0976-PC/SP/VP/PP

Pořadatel: 
Klára Czernek Fialová, mail: vzdelavani@fosaops.org, tel: 730550083, www.fosaops.org
Soubor: