Akreditovaný kurz "Zákon o sociálních službách a jeho současné změny" - Ostrava

Datum: 
Úterý, 11. Červenec 2017 -
9:00 - 14:30
Místo konání akce: 
Hotel Imperial, Tyršova 6, Ostrava 2
Stručný popis: 

Cílem kurzu je seznámení  sociálních  pracovníků a poskytovatelů sociálních služeb s  vybranými právními ustanoveními zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a jejich aplikací do praxe. Součástí výkladu je velká novela zákona o sociálních službách - v současné době v legislativním procesu; účinnost od 1.1.2018.

Přednáší renomovaná lektorka Mgr. Radka Pešlová.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

Podrobný popis: 

Program kurzu:

 • Přehled současně platné právní úpravy zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách a dalších současně platných, souvisejících právních předpisů ČR.
 • Vysvětlení základních pojmů: zdravotní postižení, osoba závislá, dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, sociální služba, poskytovatel sociální služby.
 • Vysvětlení podstaty a účelu  příspěvku na péči.
 • Rozhodování o příspěvku na péči – proces správního řízení.
 • Základní zákonná kritéria pro posuzování stupně závislosti u osob závislých na pomoci, dohledu a péči jiné fyzické osoby.
 • Význam sociálního šetření při hodnocení stupně závislosti.
 • Zákonná určení práv a povinností  žadatele o příspěvek na péči a příjemce příspěvku na péči.
 • Způsob vyplácení příspěvku na péči.
 • Zákonné povinnosti příjemce příspěvku na péči při kontrole využívání příspěvku.
 • Vymezení sociálních služeb poskytovaných bez úhrady a sociálních služeb poskytovaných za finanční úhradu.
 • Vymezení maximálních finančních úhrad za pobyt a stravu  u pobytových sociálních služeb.
 • Zákonné možnosti a způsoby finančních úhrad za poskytování terénních sociálních služeb.
 • Povinnosti a kompetence pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků.
 • Přechodná právní ustanovení.
 • Seznámení s chystanými  změny  zákona o sociálních službách.
 • Diskuse lektora a účastníků semináře.
Pořadatel: 
Institut Bernarda Bolzana v.o.s., Malátova 395/13 150 00 Praha 5