Akreditovaný kurz "Základní principy obrany proti agresi a manipulaci pro pracovníky v sociální oblasti" - Ostrava

Datum: 
Čtvrtek, 8. Březen 2018 -
9:30 - 15:00
Místo konání akce: 
Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava
Stručný popis: 

Kurz je určen všem, kteří se chtějí lépe a účinněji bránit agresivnímu a manipulativnímu jednání.

Účastníci kurzu se učí, jak prostřednictvím správně vedené komunikace zvládat složité komunikační situace, jak se nenechat zastrašit silovým způsobem komunikace a jak zvládat jednání s agresivními osobami. Výklad se zaměřuje také na zmapování způsobů manipulace a na to, jak se manipulaci účinně bránit.

Přednáší renomovaná lektorka PhDr. Jitka Crhová.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

Podrobný popis: 

Program kurzu:

 • Základní složky komunikace
  V komunikaci je důležité rozlišovat její věcnou a vztahovou rovinou.
 • Zásady ovlivňující kvalitu rozhovoru
  Učíme se naslouchat, dávat zpětnou vazbu, vést dialog a vyjadřovat svůj názor.
 • Agresivita v komunikaci
  Zmapování prvků silové komunikace, obrana proti silové komunikaci.
 • Manipulace v komunikaci
  Způsoby manipulace a jak se jim bránit.
 • Praktické osvojení si dovedností
  Učíme se bránit manipulativnímu jednání. Důležité zásady v praxi.
 • Asertivita jako odpověď na agresivní a manipulativní jednání
  Asertivní techniky a způsob jednání založený na prvcích asertivity.
 • Praktické aktivity
  V rámci kurzu jsou využívány praktické aktivity vedoucí ke zlepšení schopnosti bránit se proti agresivnímu a manipulativnímu způsobu jednání.
Pořadatel: 
Institut Bernarda Bolzana v.o.s., Malátova 395/13 150 00 Praha 5