Akreditovaný kurz "Vybrané otázky z praxe veřejného opatrovníka" - Zlín

Datum: 
Úterý, 14. Listopad 2017 -
10:00 - 17:30
Místo konání akce: 
Hotel Baltaci Atrium, Lešetín II/651, Zlín
Stručný popis: 

Kurz je určen především pracovníkům měst a obcí, kteří buď přímo vykonávají veřejné opatrovnictví, nebo pracují s duševně postiženými v rámci své úřední agendy. Seminář je také velmi vhodný přímo pro zástupce obcí (starosty), kteří výkon veřejného opatrovnictví vykonávají přímo. 
V rámci semináře je věnován velký prostor otázkám, které v rámci tématu vznese sám posluchač, proto je vhodné si s sebou přinést již konkrétní příklady a dotazy k řešení. 
Seminář se nezaměřuje na otázky z pohledu sociálních služeb, jde o odlišný pohled na danu tématiku.

Přednáší renomovaná lektorka Mgr. Radka Pešlová.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení vč. oběda je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

Podrobný popis: 

Program kurzu:

1. Úvod
2. Základní zopakování pojmů. Diskuse k dotazům položeným před přednáškou

  • Právní osobnost, svéprávnost, omezení, právní jednání, právní podklady (NOZ, ZZŘS, OSŘ, ZSS). Diskuse.

3. Praktické řešení příkladů vznikajících při veřejném opatrovnictví

  • Jednání v rámci zdravotnických služeb;  souhlas soudu s jednáním za opatrovance;  náležitosti smluv při poskytování sociálních služeb;  vyúčtování správy opatrovancových záležitostí; poskytování informací třetím osobám; změna rozsahu omezení;  opatrovancovy doklady; běžná správa v rukou opatrovance – co si pod tím představit;  běžná správa opatrovníka;  odpovědnost veřejného opatrovníka;  kontakt (a jeho prokazování) s opatrovancem; opatrovanec bez příjmů.

4. Zákon o veřejném opatrovnictví 

  • Význam a smysl připravovaného zákona, vztah k NOZ a dalším právním normám.

5. Dopad omezení svéprávnosti

  • Smlouvy, finance, majetek; rodinné vazby, otázky statusu; pracovní schopnost; dědění, předběžné prohlášení; rozhodování o vlastním zdraví, pravomoci opatrovníka;jednání s veřejnou správou a jednání před soudem; jednání v rámci občanského soužití (spotřebitelské, kupní, obchodní, pojišťovnické, bankovní aj.); trestní odpovědnost
Pořadatel: 
Institut Bernarda Bolzana v.o.s., Malátova 395/13 150 00 Praha 5