Akreditovaný kurz "Úhrady za sociální služby" - Brno

Datum: 
Čtvrtek, 24. Srpen 2017 -
9:00 - 14:30
Místo konání akce: 
Administrativní a školící centrum, Cejl 73, Brno
Stručný popis: 

Kurz je určen především pro sociální pracovníky, kteří s klienty jednají o uzavření smlouvy nebo o změně stávajících smluvních závazků, pro vedoucí sociálních služeb, pro pracovníky stanovující úhradu za soc. službu.  

Kurz má přispět k lepší orientaci v právních předpisech upravující smluvní právo. Zároveň má napomoci pracovníkům v naplňování standardů kvality v rámci péče o klienta a nevystavování se riziku právní odpovědnosti při porušení zákona o sociálních službách a občanského zákoníku.

Přednáší renomovaná lektorka Mgr. Radka Pešlová.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

Podrobný popis: 

1.  zák. č. 108/2006 Sb., úhradová vyhláška, valorizace - smluvní zanesení valorizací, vratky, úhrady a změny úhrad právně nezpůsobilých / nesvéprávných

2. Fakultativní úhrady - smluvní ujednání o fakultativních úhradách

3. Úhrada dalších nákladů - regulační poplatky, léky, diety

4. Potvrzení pro potřeby ÚP (PNP, Mobilita)

5. Bezdůvodné obohacení (žaloba)

6. Další zdroje úhrad - Hmotná nouze – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, výživné

7. Vymáhání úhrady po klientovi, po opatrovníkovi, po Úřadu práce  - nárok před neproběhnutým sociálním šetření, dědické řízení dle NOZ

Pořadatel: 
Institut Bernarda Bolzana v.o.s., Malátova 395/13 150 00 Praha 5