Akreditovaný kurz "Stížnosti na kvalitu, informační povinnosti a zvyšování kvality sociálních služeb" - Brno

Datum: 
Úterý, 13. Únor 2018 -
9:00 - 16:30
Místo konání akce: 
Administrativní a školicí centrum, Cejl 73, Brno
Stručný popis: 

Účastníci kurzu budou seznámeni se základním legislativním rámcem ve vztahu ke stížnostem na kvalitu a způsob poskytování sociálních služeb, informačním povinnostem a zvyšování kvality sociálních služeb. Probrány budou různé situace, které mohou nastat ve vztahu ke druhu služby a způsoby jejich řešení.

Přednáší renomovaný lektor Mgr. Petr Mach.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

Podrobný popis: 

Program kurzu:

1. Úvod

  • Povinnosti poskytovatele a standardy kvality sociálních služeb (a jednotlivá kritéria) vztahující se k této problematice.

2. Stížnosti na kvalitu a způsob poskytování sociálních služeb

  • Vnitřní předpis k problematice stížnosti, možné způsoby podání stížností, prošetření stížnosti - jak a na co se zaměřit, jak řešit nebo zpracovat situaci pokud uživatel/klient či jiná osoba, která stížnost podala, by ji chtěla vzít zpět a další.

3. Informační povinnosti, prokazatelné seznamování zaměstnanců

  • Informační povinnosti, předávání informací vůči zájemcům, žadatelům, uživatelům/klientům, případné veřejnosti vyplývající ze zákona o sociálních službách. Povinnost realizace prokazatelného seznámení.

4. Poslání a zvyšování kvality poskytované sociální služby

  • Nastavení poslání, cílů, zásad, osobních cílů, tak aby bylo možné zjistit, zda jsou naplňovány (SMART), jejich revize, zjišťování zda dochází k naplňování a shromažďování jednotlivých skutečností v průběhu roku (například evidence dat atd.)

5. Zvyšování kvality poskytované sociální služby – stížnosti, zaměstnanci a uživatelé

  • Jak je možné pro zvyšování kvality sociální služby využít stížnosti, zaměstnance a podněty od nich, uživatele případně další osoby, které spolupracují se sociální službou
    (např. zdravotní služby, specializované služby, obecní úřady, sociální pracovník, stážisté, praktikanti atd.)

6. Workshop

  • Účastníkům bude nabídnuto z vícero zadání workshopu, jež se budou zaměřovat na probranou matérii.
Pořadatel: 
Institut Bernarda Bolzana v.o.s., Malátova 395/13 150 00 Praha 5