Akreditovaný kurz "Standardy kvality a jejich naplňování" - Praha

Datum: 
Úterý, 16. Leden 2018 - 9:00 - Čtvrtek, 18. Leden 2018 - 16:30
Místo konání akce: 
Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1
Stručný popis: 

Účastníci kurzu budou seznámeni se základními principy zákona o sociálních službách a povinnostmi poskytovatele jako základního rámce standardů kvality sociálních služeb. Dále se seznámí s oblastmi poskytování sociální služby, které jsou upraveny standardy kvality sociálních služeb, se základními principy kvality sociálních služeb a jejich naplňování ve vztahu k druhu služby.

Kurz je dvoudenní; jeho první část probíhá dne 16.1. 2018 a druhá část dne 18.1. 2018. Výuka začíná vždy v 9.00 a končí v 16.30.

Přednáší renomovaná lektorka Bc. Vladislava Stehlíková.

Cena kurzu je 3 800,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

Podrobný popis: 

Program kurzu:

I. Výukový den
1. Úvod – legislativní rámec

 • Standardy kvality sociálních služeb – „nejen papíry, ale praxe“, představení základní právní normy včetně navazujících právních norem, které se váží k aplikaci jednotlivých standardů a oblastí.

2. Základní informace a naplňování standardu a jejich kritérií - SQSS 1- 2

 • Náležitosti písemně zpracovaných metodik/postupů nebo definování poslání.
 • Okruh osob s nepříznivou sociální situaci.
 • Zásady poskytování a jejich návaznost a plnění dalších standard (včetně důsledků do plnění či míry naplňování).

3. Základní informace a naplňování standardu a jejich kritérií - SQSS 3,4,11

 • Jednání se zájemcem o poskytování sociální služby co do rozsahu předávaných a zjišťovaných informací.
 • Důvody pro odmítnutí a jejich aplikace v praxi.
 • Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby

4. Workshop

 • Účastníkům bude nabídnuto z vícero zadání workshopu, jež se bude zaměřovat na probranou matérii.

II. Výukový den
1. Rekapitulace látky I. výukového dne
2. Základní informace a naplňování standardu a jejich kritérií - SQSS 5,8

 • Individuální plánování průběhu sociální služby - osobní cíle/cíle spolupráce, rozsah a způsob poskytování sociální služby.
 • Návaznost na individuální plánování na smlouvy o poskytování sociální služby.
 • Zajištění potřeb osob primárně prostřednictvím  běžně dostupných sociálních služeb.

3. Základní informace a naplňování standardu a jejich kritérií – SQSS 6, 7, 15

 • Stížnosti na kvalitu a způsob poskytování sociální služby - vnitřní pravidla.
 • Seznamování klientů, rodinných příslušníků, zaměstnanců nebo dalších osob.
 • Možnost pro zvyšování kvality poskytované sociální služby.
 • Hodnocení poslání a cílů

4. Základní informace a naplňování standardu a jejich kritérií – SQSS 9-10

 • Personalistika v sociálních službách - řízení lidských zdrojů, od vypsání výběrového řízení po přijetí a zaškolení zaměstnanců.

5. Základní informace a naplňování standardu a jejich kritérií – SQSS 11,13,14

 • Nouzové a havarijní situace, příklady v jednotlivých službách, postup při řešení některých z nich

6. Workshop

 • Účastníkům bude nabídnuto z vícero zadání workshopu, jež se budu zaměřovat na probranou matérii.
Pořadatel: 
Institut Bernarda Bolzana v.o.s., Malátova 395/13 150 00 Praha 5