Akreditovaný kurz "Standardy kvality a jejich naplňování " - Jihlava

Datum: 
Úterý, 12. Září 2017 -
9:30 - 17:00
Místo konání akce: 
Dělnický dům Jihlava, Žižkova 1696/15, Jihlava
Stručný popis: 

Kurz je určen pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a vedoucím pracovníkům v sociálních službách, kteří technicky a organizačně zajišťují chod organizace a mohou se setkat s problematikou naplňování jednotlivých standardů kvality sociálních služeb, případně s jejich kontrolou.

Kurz je dvoudenní, první část proběhne 12.9.2017 od 9.30 do 17.00 hodin, druhá část 19.9.2017, taktéž od 9.30 do 17.00 hodin

Přednáší Bc. Vladislava Stehlíková.

Cena kurzu je 3 800,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení vč. oběda je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

Podrobný popis: 

Program kurzu:

I. Výukový den

1. Úvod – legislativní rámec

 • Standardy kvality sociálních služeb – představení základní právní normy včetně navazujících právních norem, které se váží k aplikaci jednotlivých standardů a oblastí.

2. Základní informace a naplňování standardu a jejich kritérií - SQSS 1- 2

 • Náležitosti písemně zpracovaných metodik/postupů nebo definování poslání.
 • Okruh osob s nepříznivou sociální situaci.
 • Zásady poskytování a jejich návaznost a plnění dalších standard (včetně důsledků do plnění či míry naplňování).

3. Základní informace a naplňování standardu a jejich kritérií - SQSS 3,4,11

 • Jednání se zájemcem o poskytování sociální služby co do rozsahu předávaných a zjišťovaných informací.
 • Důvody pro odmítnutí a jejich aplikace v praxi.
 • Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby

4. Workshop

 • Účastníkům bude nabídnuto z vícero zadání workshopu, jež se bude zaměřovat na probranou matérii.

II. Výukový den

1. Rekapitulace látky I. výukového dne
2. Základní informace a naplňování standardu a jejich kritérií - SQSS 5,8

 • Individuální plánování průběhu sociální služby - osobní cíle/cíle spolupráce, rozsah a způsob poskytování sociální služby.
 • Návaznost na individuální plánování na smlouvy o poskytování sociální služby.
 • Zajištění potřeb osob primárně prostřednictvím  běžně dostupných sociálních služeb.

3. Základní informace a naplňování standardu a jejich kritérií – SQSS 6, 7, 15

 • Stížnosti na kvalitu a způsob poskytování sociální služby - vnitřní pravidla.
 • Seznamování klientů, rodinných příslušníků, zaměstnanců nebo dalších osob.
 • Možnost pro zvyšování kvality poskytované sociální služby.
 • Hodnocení poslání a cílů

4. Základní informace a naplňování standardu a jejich kritérií – SQSS 9-10

 • Personalistika v sociálních službách - řízení lidských zdrojů, od vypsání výběrového řízení po přijetí a zaškolení zaměstnanců.

5. Základní informace a naplňování standardu a jejich kritérií – SQSS 11,13,14

 • Nouzové a havarijní situace, příklady v jednotlivých službách, postup při řešení některých z nich

6. Workshop

 • Účastníkům bude nabídnuto z vícero zadání workshopu, jež se budu zaměřovat na probranou matérii.
Pořadatel: 
Institut Bernarda Bolzana v.o.s., Malátova 395/13 150 00 Praha 5