Akreditovaný kurz "Praktické výpočty sociálních dávek I. Dávky vyplácené správou sociálního zabezpečení a zaměstnavatelem" - Ostrava

Datum: 
Úterý, 21. Listopad 2017 -
9:00 - 15:00
Místo konání akce: 
Hotel Imperial, Tyršova 6, Ostrava 2
Stručný popis: 

Kurz je určen pro všechny pracovníky provádějící základní sociální poradenství v rámci poskytování sociálních služeb a úředníky sociálních odborů, kteří vykonávají sociální práci.

Kurz má osvětlit pracovníkům principy výpočtu sociálních dávek a poukázat na možnosti ovlivnění výše těchto dávek. Na co si dát pozor a jak pracovat s podklady k výpočtům sociálních dávek. Zároveň má kurz poukázat na účelovost využívání těchto dávek.
U posluchačů se předpokládá základní znalost sociálního systému a jednotlivých sociálních dávek.

Výklad je též zaměřen např. na to, jak správně přiznat a ovlivnit výpočet invalidního důchodu (i ve sporných případech), nebo co dělat, když nevychází výplata nebo je důchod příliš nízký, jak si mají ženy pohlídat lepší výpočet starobního důchodu apod.

Přednáší renomovaná lektorka Mgr. Radka Pešlová.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

 

 

 

Podrobný popis: 

Program kurzu:
1. důchodové dávky

 • odvody ze mzdy
 • důchodový věk
 • důchodové doby
 • výše důchodu – redukční hranice, odpracovaná doba
 • co ovlivňuje výši důchodu
 • výpočet:
     - starobní důchod
     - předčasný důchod
     - invalidní důchod
 • vliv invalidity na výši důchodu

2. nemocenské dávky

 • odvody ze mzdy
 • co vše známe pod pojmem nemocenská a mateřská
 • redukční hranice
 • rozhodné období
 • výpočet:
     - nemocenská 
     - ošetřovné
     - peněžitá pomoc v mateřství

3. náhrada mzdy od zaměstnavatele

4. vliv výpočtu čisté mzdy na odvody na pojištění

 • hrubá a superhrubá mzda
 • daňové odpočty
Pořadatel: 
Institut Bernarda Bolzana v.o.s., Malátova 395/13 150 00 Praha 5