Akreditovaný kurz "Opatrovnictví, svéprávnost a alternativy k jejímu omezení" - Ostrava

Datum: 
Úterý, 7. Listopad 2017 -
9:00 - 16:30
Místo konání akce: 
Hotel Imperial, Tyršova 6, Ostrava 2
Stručný popis: 

Kurz seznámí účastníky s problematikou opatrovnictví jako celku, s možnostmi, podmínkami a procesem omezení svéprávnosti a s možnými alternativami k tomuto opatření, s institutem opatrovnické rady a jejím významem, a to vše v kontextu aktuálního legislativního stavu v komparaci s dříve platnými právními úpravami. Právě na základě tohoto srovnání je zřejmá celková změna koncepce pojetí problematiky, její účel, cíl a význam pro budoucí vývoj. Program je pro získání celkového vhledu do tématu doplněn i o poznatky ze zahraniční praxe.

Přednáší lektorka Mgr. Barbora Rittichová.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

Podrobný popis: 

Program kurzu:

1. Úvod

2. Změna koncepce nahlížení na schopnost právně jednat u osob se zdravotním postižením

 • Představení nové koncepce, účel, cíl, kde je zakotvena, z čeho vychází.
 • Negativa předchozího stavu v praxi

3. Omezení svéprávnosti

 • Omezení svéprávnosti v NOZ
  - Podmínky pro omezení – dříve a dnes
  - Proces omezení svéprávnosti

4. Omezení svéprávnosti - Zásahy do souvisejících práv

 • Právo na uzavření sňatku, právo na rodičovskou odpovědnost, právo volit a další

5. Alternativy k omezení svéprávnosti

 • Nové alternativy k omezení svéprávnosti –
 • Zástupce členů v domácnosti, nápomoc při rozhodování, předběžné prohlášení a další vybrané, úprava v zákoně a v praxi, zajímavosti ze zahraniční praxe

6. Opatrovnictví

 • Institut opatrovnictví v NOZ, typy opatrovníků, jmenování opatrovníkem, procesní aspekty, povinnosti opatrovníka, zásahy do práv osoby pod opatrovnictvím

7. Opatrovnická rada, vznik a funkce 

 • Představení institutu opatrovnická rada (dále jen OR), kdy osoba může mít opatrovnickou radu, k čemu je OR být členem OR. Jak probíhá založení rady. Jak a kdy rozhoduje.
Pořadatel: 
Institut Bernarda Bolzana v.o.s., Malátova 395/13 150 00 Praha 5