Akreditovaný kurz "Nárok na jednotlivé sociální dávky a postupy při vyřizování; zaměřeno na dávky Státní sociální podpory a dávky Hmotné nouze" - Zlín

Datum: 
Čtvrtek, 5. Duben 2018 -
10:00 - 15:30
Místo konání akce: 
Hotel Baltaci Atrium, Lešetín II/651, Zlín
Stručný popis: 

Kurz nabízí podrobnější rozbor možností příspěvků státní sociální podpory a příspěvků hmotné nouze, přehledně seznamuje účastníky s tím, jaké prostředky stát vyplácí, jakým způsobem a za jakých podmínek. Účastníci se seznámí i s nezbytnými informacemi týkajícími se procesních postupů při vyřizování dávek. Absolvent získané informace bude schopen využít nejen při základním a odborném poradenství klientovi/uživateli, ale bude schopen je aplikovat také ve vztahu k možnostem financování sociálních služeb, kdy klienti/uživatelé přicházejí s nevyřízenými příspěvky a nemají tak prostředky k úhradě služby. Výklad zahrnuje informace o novele zákona o státní sociální podpoře od ledna 2018.

Přednáší renomovaná lektorka Mgr. Radka Pešlová.

Cena kurzu je 1900,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

Podrobný popis: 

Program kurzu:

1. Úvod

 • Prostor pro posluchače - jejich praxe (začátečníci, pokročilí), dotazy, se kterými přicházejí. 
 • Uvedení legislativních podkladů, zdrojů a uzpůsobení následující výuky posluchačům.

2. Životní minimum

 • Uvedení zákona o životním a existenčním minimu, způsob výpočtu, posuzování okruhu osob, které spolu ne/žijí a to s ohledem na jednotlivé dávky.

3. Státní sociální podpora

 • Základní pojmy: nezaopatřenost, rodina, příjem, rozhodné období, normativní náklady.
 • Jednotlivé dávky SSP: přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné, rodičovský příspěvek (náležitosti, podmínky).

4. Státní sociální podpora - pokračování

 • Způsoby posuzování pro potřeby dávek, zápočet příjmů a určování nároku (Pbydl, PND, Por).
 • Možnosti volby výše dávky u rodičovského příspěvku.
 • Procesní postupy.
 • Povinnosti příjemce dávky, povinnosti PO a FO.
 • Opravné prostředky – námitky, odvolání.

5. Hmotná nouze

 • Základní pojmy: osoba, která je/není v hmotné nouzi, rodina, příjem, zvýšení příjmu vlastní prací, uplatnění nároků a pohledávek, prodejem nebo jiným využitím majetku, majetkové poměry, standardy bydlení a přiměřené náklady na bydlení.
 • Jednotlivé dávky HN: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc (náležitosti, podmínky).
 • Procesní postupy, způsob posuzování pro potřeby dávek, zápočet příjmů a určování nároku.
Pořadatel: 
Institut Bernarda Bolzana v.o.s., Malátova 395/13 150 00 Praha 5