Akreditovaný kurz "Kontrola sociálních služeb" - Praha

Datum: 
Úterý, 7. Listopad 2017 -
9:00 - 16:30
Místo konání akce: 
Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1
Stručný popis: 

Kurz se zaměřuje na získání základního přehledu o šíři kontrol, s kterými se mohou setkat poskytovatelé sociálních služeb při své činnosti, a to od kontroly zaměřené na ochranu práv až po finanční záležitosti (např. čerpání finančních prostředků). Jedním z hlavních zaměření je právě inspekce poskytování sociálních služeb a kontrola registračních podmínek, neboť se jedná o dvě specifické kontroly v systému sociálních služeb, a to nejen z pohledu jejich zákonné úpravy vyplývající jak ze zákona o sociálních službách, kontrolního řádu, ale také z konkrétní procesních  způsobů odhalování nedostatků. Toto může poskytovateli také dopomoci k nastavení interních kontrolních mechanismů. 

Přednáší renomovaný lektor Mgr. Petr Mach.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

Podrobný popis: 

Program kurzu:

1. Úvod
2. Přehled základních kontrol a oblastí, které mohou být v rámci sociálních služeb kontrolovány, a procesních skutečností v rámci kontrolního řádu.
3. Kontroly zaměřující se na oblast finanční, ochranu osobních údajů a další oblasti, včetně možnosti nastavení interních kontrolních mechanismů.
4. Kontroly zaměřující se na oblast finanční a na ochranu osobních údajů.
5. Inspekce poskytování sociálních služeb, její konkrétní průběh a výstupy - zaměření se na průběh inspekce a způsob odhalování jednotlivých nedostatků.
6. Závěr programu, shrnutí obsahu, dotazy, diskuze

Pořadatel: 
Institut Bernarda Bolzana v.o.s., Malátova 395/13 150 00 Praha 5