Akreditovaný kurz "Klient pobytového zařízení v hmotné nouzi, příčiny a možná řešení" - Padubice

Datum: 
Úterý, 15. Srpen 2017 -
9:00 - 15:00
Místo konání akce: 
Penzion Zelená Žába, Hronovická 929, Pardubice
Stručný popis: 

Program je určen sociálním pracovníkům, kteří působí v pobytových zařízeních, jejichž někteří obyvatelé-klienti trpí nedostatkem vlastních finančních prostředků, což může mít, a nezřídka také mívá, negativní dopad nejenom na ně osobně, ale i na hospodaření zařízení, ve kterém pobývají. Pokusíme se nahlédnout pod pokličku exekucí, sociálních dávek, rodinných vztahů a upozorníme na určité postupy, které by situaci mohly ovlivnit a pomoci ji řešit. Pro osoby v exekuci a pobytových zařízeních platí speciální pravidla výpočtů zabavovaných příjmů – i o nich si povíme. Ne každá situace má rychlé řešení, některé nejsou řešitelné vůbec, ale možná zrovna pro Vaše klienty a Vaše zařízení najdeme odpověď nebo pomoc. Pomocí příkladů nalézt možnou pomoc v řešení tíživé finanční situace klientů v pobytových zařízeních - podrobněji viz Program kurzu.

Přednáší renomovaná lektorka Mgr. Radka Pešlová.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení vč. oběda je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

Podrobný popis: 

Program kurzu:

Vymezení pobytového zařízení

Co je to hmotná nouze

1. Příčiny vzniku hmotné nouze u klienta:

 • Klient bez příjmů
 • Klient s nízkými příjmy
 • Klient v exekuci

2. Možné ovlivnění situace klientů

 • Kontrola finančního hospodaření
 • Jak ovlivnit exekuci – speciální postup u klienta v pobytovém zařízení
 • Výpočet 15 % příjmů
 • Výpočet nezabavitelného minima
 • Jednání s exekutory (co splácet – jistina, úroky)
 • Proč je nízký důchod (nebo důchod nenáleží)? Co se s tím dá dělat.
 • Možnosti sociálních dávek v závislosti na zdravotním postižení – změna výše dávky
 • Možnosti ostatních sociálních dávek - z čeho se vychází, jak je získat, jak je spočítat
 • Vyživovací povinnost mezi manželi, rodiči a dětmi
 • Regulační poplatky, doplatky za léky, kompenzační pomůcky
 • Je vhodné řešit opatrovnictví?
 • Zpochybnění právních úkonů (uzavřených smluv)
 • Správa opatrovancova jmění (pochybení opatrovníka)
Pořadatel: 
Institut Bernarda Bolzana v.o.s. , Malátova 395/13 150 00 Praha 5