Akreditovaný kurz "Dávky pro osoby se zdravotním postižením" - Praha

Datum: 
Čtvrtek, 8. Únor 2018 -
9:00 - 14:30
Místo konání akce: 
Institut Bernarda Bolzana, Křemencova 8, Praha 1
Stručný popis: 

Účastníci kurzu se seznámí s dílčí legislativou upravující problematiku sociálních a peněžitých dávek určených osobám se zdravotním postižením. Předmětem semináře bude vedle postižení účelu předmětných dávek především vlastní uplatňování dávek pro osoby se zdravotním postižením v praxi od roku 2017, dle zákona č.329/2011 Sb., a dalších souvisejících právních předpisů k uvedenému zákonu. 

Přednáší lektorka Mgr. Monika Heczková.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení vč. oběda je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/

Podrobný popis: 

Program kurzu:

1. Úvod
2. Legislativní rámec problematiky

 • Předmět a účel zákona č.329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením v současně platné právní úpravě. 
   
 • Přehled dalších souvisejících právních předpisů v současně platné právní úpravě.

3. Vymezení druhů a dávek pro osoby se zdravotním postižením

 • Příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, vymezení druhů zvláštních pomůcek, definování dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

4. Proces správního řízení pro přiznání dávek

 • Definování účelu, vymezení podmínek a kritérií příspěvku na mobilitu - zajímavé případy ze současné praxe; Zákonné vymezení podmínek a kritérií pro přiznání příspěvku na pořízení zvláštní pomůcky - zajímavé případy z praxe.

5. Zvláštní pomůcky pro osoby s tělesným postižením a se smyslovým postižením, na které lze žádat peněžitou dávku.

 • Přehled zvláštních pomůcek pro osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Přehled zvláštních pomůcek pro osoby s těžkou vadou sluchu (definování stavů těžkých vad sluchu). Přehled zvláštních pomůcek pro osoby s těžkou vadou zraku (definování stavů těžkých vad zraku).
   
 • Specifické podmínky pro posuzování výše finančního příspěvku na zakoupení motorového vozidla, odlišné procesy při pořízení motorového vozidla u nezletilých osob - zajímavé případy z praxe.

6. Průkazy TP, ZTP, ZTP/P

 • Průkazy pro osoby se zdravotním postižením TP, ZTP, nebo ZTP/P a jejich účel. Vymezení nejpodstatnějších, zákonných kritérií pro přiznání jednotlivých druhů průkazu. Statut osoby se zdravotním postižením dle zákona č.329/2011 Sb., v souvislosti s jinými právními předpisy české legislativy.
Pořadatel: 
Institut Bernarda Bolzana v.o.s., Malátova 395/13 150 00 Praha 5