Granty, dotace, soutěže

Prázdná kolébka

25.10.2015 10:00

Knihu Ilony Špaňhelové s podtitulem Jak překonat ztrátu dítěte před porodem nebo těsně po něm vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji získají zdarma. Kromě toho Portál nabízí nyní slevu 30 procent na sedm titulů, které se zabývají tématem smrti a umírání.

Vzdělávací cyklus Nadace VIA Průvodce proběhne od ledna do září 2016, přihlášku je třeba zaslat do 9. listopadu 2015.

Byly vyhlášeny první výzvy k předkládání žádostí o podporu. Týkají se prioritní osy 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a prioritní osy 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.

Nominace do dvou kategorií Senior/ka roku 2017 a Nejlepší klub roku 2017 mohou posílat seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy, stálé kulturní a společenské organizace. do 31. července 2017. 

Knihu Davida Fontany vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helpnet ji dostanou zdarma. 

Návrhy projektů na zlepšení vzdělávacích a pracovních příležitostí pro mladé lidi je možné předkládat do 15. června 2017, budou uděleny granty ve výši 300 000 až 1 milion EUR.

Dotace Jihomoravského kraje

10.05.2017 21:07

Byla vyhlášena 2. kola řízení o přiznání finanční podpory JMK pro rok 2017 v souladu s ust. §101a zákona o sociálních službách a s ust. §105 zákona o sociálních službách.

Nadace Jistota KB

07.05.2017 8:58

Třetí kolo Otevřeného fondu je zaměřeno na zlepšení podmínek péče o pacienty umístěných v lůžkových hospicích a podporu mobilní domácí hospicové péče.

Knihu vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Helpnet a Pomoc na dvanáctce ji dostanou zdarma.

Prazdroj lidem

01.05.2017 9:20

O podporu svých projektů zaměřených na komunitní a vzdělávací veřejně prospěšné aktivity v Plzni mohou žádat neziskové organizace do 15. června 2017. 

Žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2017“ lze podávat nejpozději do 11. listopadu 2016.

Společnost T-Mobile podporuje projekty, které prostřednictvím komunikace, spolupráce a zapojení nebo začlenění znevýhodněných skupin povedou k pozitivním změnám v konkrétní komunitě nebo lokalitě. Uzávěrka příjmu žádostí o grant je 4. července 2017.

Středoškoláci a vysokoškoláci z řad těžce zdravotně handicapovaných studentů mohou poslat přihlášku se všemi náležitostmi do 31. srpna 2017.

Mezi „vítězi“ grantového řízení se objevily například projekty zaměřené na podporu rodin s dětmi trpícími kombinovaným postižením, pomoc lidem trpícím epilepsií či některými duševními chorobami nebo vzdělávání mladých lidí v problematice HIV/AIDS.

Knihu Manfreda Lütze vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helpnet ji získají zdarma. 

Stránky