Granty, dotace, soutěže

Nejsem na světě sám

06.06.2015 16:41

Sedmý ročník mezinárodní literární a výtvarné soutěže o cenu Jiřího Šedého má téma Co bych chtěl(a) změnit a uzávěrku 31. října 2015.

Klienti České spořitelny se mohou do 24. května 2015 přihlašovat do třetího ročníku grantového programu a získat tak až 70 000 Kč pro neziskovou organizaci v České republice, které dobrovolně pomáhají, fandí a věří v její smysl a poslání.

Online MBA

06.12.2015 13:57

Plný stipendijní program je určen studentům se zdravotním postižením z celé Evropy s bakalářským nebo vysokoškolským vzděláním, kteří mají vynikající znalost angličtiny. Uzávěrka přihlášek je 20. prosince 2015.

Dotační řízení Jihočeského kraje

03.12.2015 10:44

Mezi 20 programy je i Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Podpora sociálnho začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území JčK. Žádosti lze podávat od 4. do 15. ledna 2016.

Podpora zaměstnanosti cílových skupin

29.11.2015 12:48

Dotačními prostředky budou podpořeny aktivity, které povedou ke zvýšení zaměstnanosti – tedy například rekvalifikace a poradenství (pracovní diagnostika, pomoc s vytvořením životopisu a motivačních dopisů atd.), dále pak umístění na pracovní místo se mzdovým příspěvkem a využití flexibilních forem zaměstnání. Žádosti je možné opředkládat do 29. 2 2016.

Dítě se sluchovým postižením v MŠ a ZŠ

25.11.2015 18:25

Knihu Ivy Jungwirthové vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři Helpnetu ji získají zdarma. Kromě toho v týdnu od 30.11. do 4.12. bude možné koupit v knihkupectvích Portálu vybrané tituly až se slevou až 80 procent.

Na podporu kulturních aktivit, projektů neziskových organizací (NGO) a vzdělávacích projektů lze získat až 10 000 USD, uzávěrka přihlášek je 31. prosince 2015.

Euroklíč 2016

19.11.2015 15:51

Cílem podprogramu MMR je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu rychlou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení tím, že budou tato zařízení osazena jednotným eurozámkem a současně bude systémově zajištěna distribuce euroklíčů. Žádosti mohou podávat NNO do 15. ledna 2016.

Podpora pro odstraňování bariér v budovách

19.11.2015 15:45

Podprogram Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro rok 2016 se týká budov městských a obecních úřadů a budov s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst. Žádosti lze podávat do 15. ledna 2016.

K účasti v mezinárodní literární soutěži vyzývá Revma Liga v ČR ve spolupráci s EULAR (Evropskou ligou proti revmatismu). 

Program Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové podporuje neurorehabilitaci dětí a mladých lidí do 26 let s DMO v léčebných zařízeních v ČR a na Slovensku. Uzávěrka pro přijímání žádostí je 1. března 2016.

Návrhy na udělení ceny dobrovolníkům za hlavní město Prahu je možné zasílat nejpozději do 28. února 2016.

Stránky