Granty, dotace, soutěže

Křesadlo 2012

29.12.2012 12:38

Návrh na udělení ceny dobrovolníkům za hlavní město Prahu je možné poslat nejpozději do 30. ledna 2013.

Konto BARIÉRY pomáhá s humorem

02.01.2013 10:35

Neziskové organizace, které poskytují úlevnou a respitní péči, a půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek se v novém roce mohou těšit na příspěvek. Do výběrového řízení se mohou přihlásit do konce ledna, Konto BARIÉRY mezi ně rozdělí celkem 3 miliony korun.

Cena Aplaus

07.01.2013 17:58

APLA přijímá do 15. března 2013 nominace do soutěže - znáte někoho, kdo se zasadil o osvětu autismu, pomáhá lidem s autismem anebo cítíte, že jeho příběh, který má něco společného s autismem, stojí za zveřejnění?

Dotační výzva Jihomoravského kraje

10.01.2013 9:28

Uzávěrka žádostí ve dvou programech na podporu a rozvoj NNO zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti zdravotnictví je 31. ledna 2013.

Nadace Naše dítě

16.01.2013 14:44

Grantové řízení na rozdělení výnosů z finančních prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) na podporu humanitárních projektů a programů v oblasti ochrany dětí 2013 má uzávěrku 31. března.

Nadace OKD

16.01.2013 14:49

Program „Pro zdraví“ je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět ke zvýšení úrovně diagnostických a terapeutických možností zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče. Součástí programu je podpora dobrovolnických center při zajišťování dobrovolníků pro sociální služby a další aktivity směřující k dobrovolnictví v podporovaných oblastech. Uzávěrka žádostí o grant je 22. února.

Pro radost

16.01.2013 14:55

Nadační program Nadace OKD podpoří mj. kulturní akce, které jsou zaměřeny či přizpůsobeny na zapojení seniorů, zdravotně či sociálně znevýhodněných skupin obyvatel formou zvýhodněného vstupného, bezbariérových úprav (tribuny, plošiny, toalety) a asistenčních služeb. Uzávěrka pro rok 2013 je 22. února.

Nadace Dětský mozek

17.01.2013 9:56

Žádost o finanční příspěvek mohou podávat právnické osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s postižením centrální nervové soustavy; uzávěrka je 1. března 2013.

Granty, podpory a příspěvky 2013

27.01.2013 14:37

Jihočeský kraj vydal informační brožuru, která obsahuje informace o veškerých grantových programech, podporách a příspěvcích, které budou vyhlášeny v letošním roce.

Kniha pro stého účastníka

27.01.2013 18:27

Počet registrací na konferenci INSPO, která se uskuteční 16. března v Kongresovém centru Praha, se blíží již k první stovce. Kdo se přihlásí jako stý v pořadí, získá knihu.

Nadace VIA a ČSOB: Pomáhej!

28.01.2013 9:30

Nový program určený neformálním skupinám dětí a mládeže, které sbírají finanční prostředky pro dobrou věc, má uzávěrku 28. února.

Výbor dobré vůle - Fond vzdělání

31.01.2013 9:54

O stipendium ke studiu na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR mohou žádat uchazeči se zdravotním handicapem do 25. února.

Výbor dobré vůle - Senior

31.01.2013 10:12

Program podporuje zejména vzdělávání zaměstnanců zařízení pečujících o seniory, terénní zdravotní a sociální služby se zaměřením na seniory, vybavení charitních domů, hospiců, mobilních hospiců, domovů seniorů, zejména jsou-li jejich zřizovateli nestátní neziskové organizace, pořízení zdravotních pomůcek pro ošetřovatelskou službu. Žádosti o nadační příspěvek lze posílat do 20. února.

Výsledky dotačního řízení pro rok 2013

01.02.2013 11:13

Zveřejnilo MPSV za program podpory A (služby s místní/regionální působností) a program podpory B (služby s nadregionální/celostátní působností).

Sasakawa Asthma Fund

07.02.2013 21:56

V rámci programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení. Uzávěrka je 27. března 2013.

Dotační řízení MPSV

13.02.2013 0:50

Žádosti o poskytnutí dotace z programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2013“ lze ve 2. kole podávat nejpozději do 28. února.

Podaná ruka v Praze 5

21.03.2013 9:08

Uzávěrka výběrového řízení je 19. dubna, součástí grantového schémate MČ Praha 5 je také program na podporu "Život bez bariér", který podporuje interaktivní projekty pro všechny věkové kategorie handicapovaných občanů žijících na území Prahy 5 umožňující širší účast v běžném životě.

Soutěž Sozial Marie ve finiši

03.03.2013 21:10

Do 25. března probíhá internetové hlasování o cenu veřejnosti pro sociální inovace, kterou získá po jednom projektu z České republiky, Maďarska a Rakouska.

Stránky