Granty, dotace, soutěže

Senior

01.07.2014 20:42

Uzávěrka žádostí o příspěvek z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové je 20. září 2014.

Památky a zdraví

25.05.2014 23:03

Uzávěrka grantu Nadace Občanského fóra je 30. června.

Pomozte dětem

25.05.2014 22:57

Správní rada NROS společně se zástupci České televize potvrdila výsledky výběrového řízení 14. ročníku sbírkového projektu.

Program 3P

02.05.2014 1:38

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlašuje 1. výběrové kolo VI. výzvy, uzávěrka příjmu žádostí o návratný nadační příspěvek je 20. ledna 2014.

Nadace zdraví pro Moravu

29.06.2014 20:19

Grantové řízení pro neziskové, rozpočtové a příspěvkové organizace, občanská sdružení, účelová zařízení církví a ostatní nestátní organizace, pracující v oblasti prevence a podpory zdraví má uzávěrku 31. března 2013.

Fond vzdělání

22.06.2014 18:02

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové poskytne stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením a dětem z dětských domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice, uzávěrka je 25. srpna.

Stipendium Bariéry

22.06.2014 17:48

Středoškoláci a vysokoškoláci s těžkým zdravotním handicapem mohou posílat žádosti do 22. srpna 2012.

Stránky