Granty, dotace, soutěže

Výběrové řízení na nadační příspěvky 20. ročníku sbírky má uzávěrku příjmu žádostí 29. září 2017.

Knihu Hala Urbana vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Pomoc na dvanáctce a Helpnet ji dostanou zdarma. 

Do 21. září 2017 mohou klienti České spořitelny podávat žádosti o grant a získat tak až 70 tisíc Kč pro neziskovou organizaci, které dobrovolně pomáhají, fandí a věří v její smysl a poslání.

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků neziskovým organizacím, které pomáhají lidem s těžkým zrakovým postižením. Uzávěrka pro podání žádostí  je 31. října 2017.

Život bez bariér

19.09.2017 9:52

Uzávěrka fotografické soutěže je 15. října 2017, cena se uděluje za fotografie, které nejlépe zobrazují rovnocenné zapojení lidí se zdravotním postižením do společenských aktivit.

Organizace, které poskytují lidem s různým typem onemocnění či postižení kvalitní služby inkluzivního charakteru, mohou žádat o grant do 6. října 2017.

Program Nadace VIA je zaměřen na týmy dětí a mladých lidí ve věku od 6 do 26 let, které se rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii, čas a vybírají prostřednictvím benefičních akcí finanční prostředky pro dobrou věc.

O granty na projekty v oblasti zdravotnictví, zdravotně-sociální péče, podpory osob se zdravotním postižením a v oblasti prevence je možné žádat od 30. 10. 2017 do 14. 11. 2017.

Laboratoř Nadace Vodafone

15.10.2017 8:47

Už jen do 31. října se je možné přihlásit se zajímavým projektem do devítiměsíčního akceleračního a inkubačního programu, který nápady na technologické sociální inovace přetváří v udržitelné sociální podniky a sociální startupy. 

Termín uzávěrky podávání žádostí o příspěvek pro fyzické a právnické osoby je v tomto výběrovém řízení  31. října 2017.

Včasná pomoc dětem

16.10.2017 19:26

Malé granty pro organizace poskytující služby rané péče lze získat na pokrytí nákladů spojených se Šetřením kvality služby prováděným Asociací pracovníků v rané péči, eventuálně na Opakované šetření kvality služby po uplynutí doby platnosti garance.

Stránky