Granty, dotace, soutěže

Evropské fondy pro nestátní neziskové organizace

18.06.2016 19:04

Publikace, kterou vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj, je rozdělena prakticky podle typových aktivit, na které mohou neziskovky žádat prostředky z evropských zdrojů. Představuje tak ucelený přehled všech evropských programů vhodných pro financování projektů neziskových organizací.

Každý podpořený podnik získá od ČSOB finanční podporu ve výši až 100 000 Kč a odborné poradenství v maximální hodnotě 40 000 Kč určené k zefektivnění jeho činnosti. Uzávěrka pro podání žádostí je 29. července 2016.

Nadační fond Českého rozhlasu vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků ze sbírky Světluška za účelem financování studia ve školním/akademickém roce 2016/2017. Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium je 7. září 2016.

Tulifest 2016 hledá hudební talenty

08.05.2016 13:31

Přehlídku začínajících hudebníků s handicapem i bez pořádá 18. června liberecké sdružení Tulipan, přihlásit se lze do 6. června. Vítězné začínající hudební uskupení získá možnost natočit hudební CD v profesionálním natáčecím studiu a  vystoupit na Benátské noci.  

Známe laureáty ceny SozialMarie 2016!

08.05.2016 13:14

První cenu ve výši 15 000 euro v soutěži sociálně inovačních projektů získal vídeňský „Displaced_Space for Change“, projekt Koalice nevládek Pardubicka "Burza filantropie" obsadil třetí místo. 

Stipendium Peggie Lloydové 2016

04.05.2016 9:11

Nadační fond Jedličkova ústavu nabízí 50 000 Kč mladým lidem do 30 let věku se zdravotním postižením, jimž stipendium pomůže v dalším vzdělávání či rekvalifikaci.

Dotační řízení Jihomoravského kraje

04.05.2016 9:01

Byla vyhlášena 2.kola řízení o přiznání finanční podpory pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 105 a § 101a zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Příjem žádostí probíhá od 23.5. do 1.6.2016. 

Fond ARMEX ENERGY

01.05.2016 17:24

Spolu s Ústeckou komunitní nadací vyhlašují výzvu k předkládání žádostí o nadační příspěvek na podporu dětí a mladých lidí, kterým nepříznivé životní podmínky ztěžují optimální všestranný osobní rozvoj a znevýhodňují je v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. 

Žádost o nadační příspěvek mohou do 15. května 2016 podat osoby, které trpí postižením nervového systému, nebo jejich zákonní zástupci a dále také právnické osoby, které poskytují jakoukoli formu péče nebo vzdělání osobám s postižením nervového systému.

O grant na projekty, které významně pomohou budování občanské společnosti a rozvoji komunity a veřejného prostoru, mohou žádat neziskovky, lokální komunity a neformální skupiny do 22. června. .

Výzva č. 34: Sociální bydlení

14.06.2016 12:18

Žádostí o podporu zaměřenou na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení je možné podávat od 20.6. do 27.12.2016.

Knihu Petry Štarkové s poditulem Psychologie pro děti vydalo nakladatelství Portál, dva čtenáři portálu Helpnet a Pomoc na dvanáctce ji dostanou zdarma.

Přihlášky do výběrového řízení pro akademický rok 2016/2017 přijímá Konto Bariéry do 10. srpna 2016. O stipendium mohou žádat těžce zdravotně hendikepovaní studenti. 

Stránky