Čtvrtek, Duben 11 2019

   
Výcvik v telefonické krizové intervenci - POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
15/02/2019 - 09:00 - 13/04/2019 - 14:00
Praha 8

Dovolujeme si Vás upozornit na POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA na jarním, 140 hodinovém Výcviku v telefonické krizové intervenci, který startuje už 15. 2. 2019.

Výcvik je rozdělen do 5 víkendových bloků (celkem 110 hodin) a 30 hodin náslechů přímo na Lince bezpečí.

Výcvik je akreditován MPSV

Učíme to, co umíme nejlépe. Všichni lektoři Výcviku působili nebo působí na Lince bezpečí, která má nejvyšší počet klientů ze všech linek důvěry v České republice.Vše, co se od nich naučíte, je ověřené touto praxí.

Důraz je kladen na aktivní nácvik a modelové situace z praxe účastníků. Prostor je věnován sdílení dobré praxe, osvědčených postupů i hledání nových cest. Účastníci dostanou bohatý informační materiál, který mohou využít jako zdroj informací i po ukončení Výcviku. 

Více informací vč. přihlašování na webu pořadatele Linka bezpečí – ZDE.

 

 
Arteterapie - nová skupina
01/03/2019 - 10:00 - 01/03/2020 - 10:30
Praha 6, Meziškolská 2 - Denní sanatorium Fokusu Praha

Sestavujeme novou arteterapeutickou skupinu! Přihlaste se.

Skupina bude uzavřená, poběží jeden rok
od března 2019 vždy ve středu v 10.00 h.

 

 
Before 09
28/01/2019 - 09:30 - 11/04/2019 - 12:00
Praha 6, Meziškolská 2, Denní sanatorium Fokusu Praha

Další běh tříměsíčního stacionáře začne v Denním sanatoriu v Centru Břevnov od 28.1.2019.
Poběží 11 týdnů, frekvence programu je 3 dny v týdnu.

Můžete se přihlašovat, domluvíme si s vámi úvodní setkání.
Kontakt: tel.777 800 387 nebo 2333 54547. Mail milicevicova@fokus-praha.cz

 

 
09
11/04/2019 -
09:00 - 17:30
SŠ Polytechnická, Nerudova 59, České Budějovice

Po dvou letech jsme se rozhodli uspořádat II. jihočeskou konferenci o autismu s trochu odlišným názvem: ‚Autismus ze všech stran‘, který symbolizuje spektrum přednášejících, kteří na konferenci vystoupí, neboť se jedná o odborníky z jiných krajů a všech možných koutů České republiky. Klademe si za cíl předání poznatků pro práci s lidmi s PAS a  jejich rodinami. Tentokrát je naším cílem ‚přivézt‘ do Jižních Čech poznatky odborníků z jiných regionů a vyměnit si navzájem zkušenosti, příklady dobré praxe.

 
11/04/2019 - 09:00 - 12/04/2019 - 16:30
DA Praha, Belgická 22, Praha 2

16 hodin - 2 dny

akreditace MPSV

Také se občas setkáváte s klienty, se kterými je velmi obtížné se domluvit? Běžně užívané formy komunikace se u nich míjejí účinkem, komunikace s nimi bývá velmi nepříjemná, stále "cítíte ve vzduchu" blížící se konflikt... Tito klienti bývají problematičtí i ve vztahu k ostatním klientům, vnášejí do společenství neklid a napětí, často vyvolávají spory a hádky.

V kurzu se seznámíte se základní typologií těchto problematických klientů. Dozvíte se, jak s nimi komunikovat, abyste omezili vznik nepříjemných a napjatých situací, a dostete tipy, jak omezit negativní dopady chování těchto klientů.

 
11/04/2019 -
09:00 - 16:20
Česká alzheimerovská společnost, Šimůnkova 1600, Praha 8

Druhý den intenzivního dvoudenního 16-hodinového kurzu pro rodinné pečující. Kurz nabízí hlubší pochopení problematiky i praktické návody, které těží z naší každodenní praxe a ze zkušeností našich klientů – tak, aby Vám co nejvíce ulehčily péči o blízkého.

 
13
11/04/2019 - 13:00
Domv pro seniory Háje, K Milíčovu, Praha 4 Háje

Již IV. ročník pořádá Parkinson-Help z.s. s DS Háje pro všechny nemocné Parkinsonovou nemocí u příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci.

Snažíme se, aby se měli možnost zapojit i ti, pro něž je mobilita obtížná. To je důvod, proč si tento den připomínáme společně s nemocnými Parkinsonovou nemocí právě v DS Háje, který se o tuto skupinu nemocných stará.