Čtvrtek, Květen 3 2018

   
Manažerská akademie
12/04/2018 - 09:00 - 11/10/2018 - 16:30
DA Praha, Belgická 22, Praha 2

80 hodin, 5 x 2 dny

Manažerskou akademii jsme koncipovali na základě zkušeností se systematickým vzděláváním manažerů v komerční oblasti a do MA jsme převzali to, co se nejlépe osvědčilo a co v praxi funguje. I většina lektorů je vybrána tak, aby měli zkušenosti jak s komerční, tak i se sociální oblastí, což považujeme za velmi důležité. Kurzy jsou interaktivní s minimem teorie, hodně věcí si účastníci vyzkoušejí formou her a cvičení.

Manažerskou akademii tvoří 4 dvoudenní kurzy a 2 jednodenní kurzy.

 
09:30
03/05/2018 -
09:30 - 15:00
Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava

Vzdělávací program směřuje primárně k posílení vědomí o principiálně etickém základu profesní činnosti v sociální oblasti. 

Účastníci vzdělávacího programu si v rámci školení doplní své odborné kompetence, znalosti a dovednosti v oblasti poskytování sociálních služeb o vědomé aplikování etických zásad při výkonu své činnosti. Internalizace etických hodnot a principů do pracovní činnosti jim umožní osvojení si vyšší úrovně profesionality při jednání s klienty. Absolvované vzdělávání uschopní pracovníky sociálních služeb k praktické aplikaci etických zásad v každodenním jednání s klienty, což bude v konečném důsledku přínosem pro obě strany.

Přednáší renomovaná lektorka PhDr. Jitka Crhová.

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/