Úterý, Duben 24 2018

   
Porozumět autismu 2018 - osvětová kampaň
01/04/2018 - 00:01 - 30/04/2018 - 23:59

 

2. duben je od roku 2008 OSN stanoven jako Světový den porozumění autismu. Připojíte se, abyste upozornili na fakt, že každé 75. dítě se rodí s poruchou autistického spektra, a že to, co lidé s autismem a jejich rodiny potřebují nejvíce, je porozumění a podpora?

 

 
Manažerská akademie
12/04/2018 - 09:00 - 11/10/2018 - 16:30
DA Praha, Belgická 22, Praha 2

80 hodin, 5 x 2 dny

Manažerskou akademii jsme koncipovali na základě zkušeností se systematickým vzděláváním manažerů v komerční oblasti a do MA jsme převzali to, co se nejlépe osvědčilo a co v praxi funguje. I většina lektorů je vybrána tak, aby měli zkušenosti jak s komerční, tak i se sociální oblastí, což považujeme za velmi důležité. Kurzy jsou interaktivní s minimem teorie, hodně věcí si účastníci vyzkoušejí formou her a cvičení.

Manažerskou akademii tvoří 4 dvoudenní kurzy a 2 jednodenní kurzy.

 
09:00
24/04/2018 -
09:00 - 16:30
Hotel Mercure, Českobratrská 18/1742, Ostrava

Účastníci kurzu se seznámí se základními zásadami, pojmy a předpisy mezinárodního a unijního práva v oblasti ochrany dětí, zejména pak ve vztahu k rodičovské odpovědnosti, rodičovským únosům dětí, styku s dětmi, vymáhání výživného a přeshraniční spolupráci v této oblasti. Získané znalosti budou v rámci jejich upevnění, následně využity účastníky při řešení příkladů z praxe.

Přednáší Mgr. Lukáš Fridrich (Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí)

Cena kurzu je 1850,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/