Úterý, Únor 20 2018

   
 
09:00
20/02/2018 -
09:00 - 14:30
Administrativní a školicí centrum, Cejl 73, Brno

Osoby v pobytových zařízeních mají velmi omezené finanční možnosti. Úhrada za sociální služby i ubytování je daná. Co dělat, když klientův příjem nedostačuje? Co dělat, když klient příjmy nemá? Je vůbec možné najít řešení?

Vzdělávací program hledá odpovědi právě na tyto otázky. V rámci svého obsahu program představí problematiku exekucí (např. speciální pravidla výpočtů zabavovaných příjmů pro osoby v exekuci), dávek v hmotné nouzi a dávek státní sociální podpory (nároky na dávku, správného výpočtu, postup při podávání žádostí, vč. jejich náležitostí), nízkých důchodů, nebo důchodů bez výplat (se zaměřením na to, zda je možné výplatu zvýšit, či získat), správné výše příspěvku na péči, poplatků (a dalších nákladů klienta) a to v zájmu co nejúčinněji pomoci klientům pobytových zařízení v obtížné ekonomické situaci. Program v rámci svého zaměření věnuje také, a to v nezbytné míře, pozornost rodinným vztahům klienta (možné vyživovací povinnosti, doplácení). Program upozorňuje na konkrétní postupy, které nepříznivé situace klientů mohou pozitivně ovlivnit a pokud možno tak i efektivně řešit.

Přednáší renomovaná lektorka Mgr. Radka Pešlová.

Cena kurzu je 1900,- Kč.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Občerstvení, vč. oběda, je samozřejmostí.

Více o naší společnosti, kontakty a přihlášky na kurzy najdete na http://www.ibb.cz/